Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Cách Ngôn

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 09 -

 

Bữa tiệc của khôn ngoan

1 Khôn ngoan đã xây nhà cho mình,

Ngài đã đẽo bảy cây cột,

2 Ngài đã hạ súc vật, hãm rượu,

Ngài cũng đã dựng bàn.

3 Ngài đã phái các nữ tì

và rao truyền trên ngọn các đỉnh cao của thành phố:

"4 Ai là kẻ ngây ngô, hãy qua đây!"

Với kẻ dại khờ, Ngài nói:

"5 Hãy đến! Hãy ăn bánh của ta,

và uống rượu ta đã hãm.

6 Hãy trút bỏ ngây ngô và các ngươi sẽ sống,

và hãy bước thẳng trong đường của hiểu biết".

 

Chống lại kẻ nhạo báng

7 Người sửa trị kẻ nhạo báng, chuốc lấy khinh khi,

và kẻ quở mắng quân gian ác, chuốc lấy sỉ nhục.

8 Chớ quở mắng quân gian ác, kẻo nó thù ghét ngươi;

hãy quở mắng người khôn, nó sẽ mến chuộng ngươi.

9 Cho người khôn, nó sẽ trở nên khôn ngoan hơn nữa,

huấn dục người chính trực, nó sẽ được thêm hiểu biết.

10 Khởi đầu của khôn ngoan là lòng kính sợ Yavê!

Và hiểu biết của Ðấng Thánh, đó là trí hiểu.

11 Bởi vì nhờ ta, ngày của ngươi thêm nhiều,

và năm [tháng] cuộc sống sẽ gia tăng cho ngươi.

12 Nếu ngươi khôn ngoan, ấy là ngươi khôn ngoan cho chính ngươi,

và nếu ngươi nhạo báng, chỉ mình ngươi gánh chịu khổ hình.

 

Ngu xuẩn mời gọi

13 Bà Ngu xuẩn thì hiếu động,

ngây ngô và chẳng biết gì.

14 Nàng ngồi nơi cửa nhà nàng,

trên một cái ngai, tại các đỉnh cao của thành phố,

15 để hô hoán kẻ qua đường,

những kẻ thẳng đường mà đi:

"16 Ai là kẻ ngây ngô, hãy qua đây!"

Và với kẻ khờ dại, nàng nói:

"17 Nước kín thì dịu ngọt,

và bánh ăn vụng thì ngon lành".

18 Và nó chẳng biết là các bóng ma có đó

và các khách của nàng thì ở đáy âm ti.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page