Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Cách Ngôn

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 18 -

 

1 Kẻ sống tách biệt sống theo sở thích,

nó nổi sùng trước mọi lời khuyên.

2 Người ngu chẳng ưa hiểu biết,

mà (ưa) giãi bày tính khí.

3 Gian ác tới, xúc phạm cũng tới,

với khinh dễ, ô nhục.

4 Nước sâu, lời con người;

thác nước tràn bờ, một suối khôn ngoan.

5 Chẳng tốt lành khi nâng đỡ quân gian ác,

để làm hại người công chính trong khi xét xử.

6 Môi miếng người ngu xuẩn đưa đến kiện tụng

và miệng nó kêu gọi roi vọt.

7 Miệng người ngu xuẩn là sự đổ vỡ của nó

và môi miếng nó, cạm bẫy cho mạng sống nó.

8 Lời nói của kẻ mách lẻo như của ngọt ngào,

chúng trôi xuống tận đáy lòng dạ.

9 Kẻ biếng nhác trong công việc

là anh em của người phá hoại.

10 Ðồn kiên cố: Danh Yavê!

Người công chính chạy trốn và được an toàn.

11 Sản nghiệp người giàu, đó là thành lũy của nó:

Ðó là một bức tường cao, nó nghĩ vậy.

12 Trước khi đổ vỡ, lòng người nâng cao,

trước vinh quang, có khiêm tốn.

13 Kẻ trả lời trước khi nghe,

chuốc lấy điên dại và thẹn thùng.

14 Lòng trí con người có thể chịu đựng tật bệnh,

nhưng lòng trí bạc nhược, ai nào sẽ nâng dậy?

15 Lòng thông minh thu tập hiểu biết,

tai kẻ khôn ngoan đi tìm hiểu biết.

16 Quà biếu mở đường

và đặt kẻ biếu trước mặt người lớn.

17 Kẻ biện hộ đầu tiên có lý,

phe đối nghịch xuất hiện lột mặt nạ nó.

18 Quẻ thăm chấm dứt tranh tụng

và quyết định giữa người quyền thế.

19 Một người anh em bị xúc phạm còn hơn một thành kiên cố

và các cuộc tranh tụng như then chốt cổng thành.

20 Bằng hoa quả miệng lưỡi, con người no dạ,

nó no nê bằng hoa quả môi miếng.

21 Chết và sống đều do cái lưỡi,

những kẻ yêu mến nó sẽ được ăn hoa quả của nó.

22 Tìm được người vợ là tìm thấy hạnh phúc,

và lãnh nhận một ân đức từ Yavê.

23 Người nghèo khó nói bằng năn nỉ,

người giàu trả lời cứng cỏi.

24 Có (loại) bạn đưa đến đổ vỡ

nhưng cũng có bạn gắn bó hơn anh em.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page