Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Cách Ngôn

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 23 -

 

1 Khi con đồng bàn với hàng tai to mắt lớn,

hãy coi chừng những gì ở trước mặt con;

2 hãy đặt con dao nơi họng con,

nếu con tham ăn;

3 đừng ham hố những món ăn mĩ vị của nó,

vì đó là thức ăn phỉnh gạt.

4 Ðừng nhọc công làm giàu,

đừng nghĩ tới đó.

5 Con vừa hướng mắt về giàu sang, giàu sang chẳng còn đó,

bởi nó biết mọc cánh

và như chim phượng hoàng, bay bổng lên trời cao.

6 Ðừng ăn bánh của kẻ có cái nhìn ham muốn

và đừng thèm khát những món ăn mĩ vị của nó;

7 bởi nó nghĩ trong lòng làm sao, nó làm vậy;

nó nói với con: "Ăn và uống đi!",

nhưng lòng nó chẳng ở với con;

8 miếng ăn rồi, con sẽ mửa ra.

9 Ðừng nói vào tai kẻ ngu xuẩn,

bởi nó sẽ khinh dể nét tinh tế của lời con nói.

10 Ðừng di chuyển ranh giới cổ xưa

và đừng đặt chân vào đồng ruộng của kẻ côi cút,

11 bởi Ðấng báo oán của chúng, quả cường mạnh:

Người sẽ biện hộ cho chúng chống lại con.

12 Hãy mở lòng trước lời huấn dục

và mở tai trước lời hiểu biết.

13 Ðừng ngại sửa trị trẻ thơ,

nếu con đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu.

14 Nếu con đánh nó bằng roi vọt,

con sẽ cứu mạng nó khỏi âm phủ.

15 Hỡi con, nếu lòng con khôn ngoan,

lòng của ta sẽ hoan hỉ,

16 dạ của ta sẽ nhảy mừng,

khi môi miếng con nói điều ngay chính.

17 Lòng con chớ phân bì với quân tội lỗi,

nhưng suốt ngày ở trong sự kính sợ Yavê,

18 bởi có một tương lai

và niềm hy vọng của con sẽ chẳng bị hủy.

19 Hỡi con, hãy nghe và trở nên khôn ngoan,

hãy hướng thẳng lòng con trong đường đi.

20 Ðừng thuộc hàng nghiện rượu,

cũng đừng thuộc hàng ngốn thịt đầy họng,

21 bởi kẻ ham ăn ham uống trở nên nghèo túng,

và giấc mơ màng làm nên rách rưới.

22 Hãy lắng nghe cha, đấng sinh thành con,

đừng khinh dể mẹ khi người già yếu.

23 Hãy thu tập chân lý và chớ bán đi:

Khôn ngoan, huấn dục và hiểu biết.

24 Cha người công chính sẽ mừng vui khôn cùng,

kẻ sinh thành một người khôn ngoan sẽ hoan hỉ.

25 Cha và mẹ con sẽ vui mừng,

và hoan lạc, kẻ đã sinh ra con.

26 Hỡi con, hãy chú tâm vào ta

và trong đường lối của ta, mắt con vui thỏa,

27 gái điếm, ấy là hố sâu thẳm

là giếng hẹp, người đàn bà xa lạ.

28 Thị rình rập cũng như kẻ cướp,

và gia tăng số bội phản giữa con cái loài người.

29 Dành cho ai những "Thôi rồi"? Dành cho ai những "Hỡi ôi"?

Dành cho ai những trận gây gổ? Dành cho ai lời than vãn?

Dành cho ai những vết thương chẳng lý do?

Dành cho ai những con mắt mờ đục?

30 Dành cho những kẻ nán lại bên rượu,

những kẻ đuổi theo rượu pha.

31 Ðừng để mắt ngó rượu: Nó đỏ làm sao!

Nó óng ánh làm sao trong chén!

Nó chảy thẳng làm sao!

32 Nhưng cuối cùng nó cắn như con rắn,

nó chích như con rắn lục.

33 Mắt con sẽ thấy những cái lạ lùng,

và lòng con sẽ nói bậy nói bạ.

34 Con sẽ như người nằm giữa biển khơi,

hoặc nằm trên ngọn cột buồm.

"35 Người ta đập tôi, tôi chẳng đau đớn!

Người ta nện tôi, tôi chẳng cảm thấy gì!

Khi nào tôi tỉnh dậy?...

Tôi sẽ lại xin nữa".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page