Cộng Ðồng Công Giáo

Việt Nam Hải Ngoại

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ðức Tổng Giám Mục Pierre Nguyễn Văn Tốt, Sứ Thần Tòa Thánh

Ðức Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Parramatta Vincent Nguyễn Văn Long

Ðức Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Kamloops Joseph Nguyễn Phương

Ðức Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Toronto Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu

Ðức Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange Nguyễn Thái Thành

Ðức Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Atlanta Gioan Trần Văn Nhàn

Ðức Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận San Diego Michael Phạm Minh Cường

Ðức Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange Dominic Mai Thanh Lương (Ðã Qua Ðời)

Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (Ðã Qua Ðời)

Ðức Giám Mục Antôn Nguyễn Văn Thiện (Ðã Qua Ðời)

Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Martinô Ngô Ðình Thục (Ðã Qua Ðời)

Ðức Giám Mục Giuse Trương Cao Ðại (Ðã Qua Ðời)

 


 

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Vietnamese Catholic Center, Orange, USA

Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam tại Giáo Phận Orange, California, USA

Cộng Ðoàn Anaheim, St. Boniface Church, California, USA

Cộng Ðoàn Barbara, St. Barbara Church, California, USA

Cộng Ðoàn Chúa Kitô Vua, St. Columban Church, California, USA

Cộng Ðoàn Costa Mesa, St. John The Baptist Church, California, USA

Cộng Ðoàn Thánh Phêrô, Huntington Beach, St. Bonaventure Church, California, USA

Cộng Ðoàn Chúa Giêsu Thánh Thể, Orange, La Purisima Church, California, USA

Cộng Ðoàn Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa, St. Polycarp Church, California, USA

Cộng Ðoàn Saddleback, St. Nicolas Church, California, USA

Cộng Ðoàn Tam Biên, St. Calistus Church, California, USA

Cộng Ðoàn Thánh Linh, Holy Spirit Church, California, USA

Cộng Ðoàn Thánh Phêrô, Tustin, St. Cecilia Church, California, USA

Cộng Ðoàn Thánh Phêrô, Tustin, St. Cecilia Church, California, USA

Cộng Ðoàn Westminster, Blessed Sacrament Church, California, USA

Cộng Ðoàn Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Mẹ, Immaculate Heart Church, California, USA

Ðền Thánh Ðức Mẹ Dâng Con, Corona, USA

Giáo Xứ St John Fisher, Los Angeles, California, USA

Giáo Xứ Việt Nam, San Jose, California, USA

Giáo Xứ Chúa Kitô Vua, Fortworth, Texas, USA

Cộng Ðoàn Công Giáo Boston, USA

Cộng Ðoàn Metuchen, NJ, USA

Cộng Ðoàn Thánh Giuse Hiển, Minnesota, USA

Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, Arlington, VA, USA

Giáo Xứ Thánh Giuse, Dallas, Texas, USA

Giáo Xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Texas, USA

Giáo Xứ Lavang, Texas, USA

Cộng Ðoàn Ðức Mẹ Lavang, Virginia, USA

New Orleans Louisiana Vietnamese Online, USA

Giáo Xứ Nữ Vương Hòa Bình, Muenchen, Ðức

Cộng Ðoàn LaVang, Norway

Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, Hoa Lan

Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam tại Sydney, Australia

Cộng Ðoàn Hoan Thiện, Australia

Gia Ðình An Phong Australia

Giáo Xứ Việt Nam, Paris, France

Giáo Xứ Thánh Mẫu, Netherlands

Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Ðài Loan

Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Malaysia

Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật Bản

Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Thái Lan

Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hàn Quốc

Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hồng Kong

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page