VIETNAMESE MISSIONARIES

IN KOREA

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


 

Cô gái Việt bị người chồng Hàn đánh gẫy 18 xương sườn rồi bỏ chết dưới hầm

Thảm cảnh Cô dâu Việt, Lê Thị Kim Ðồng, bị chết tại Hàn Quốc

Lá thư chia sẻ mục vụ từ Hàn Quốc (Korea)

Ðôi dòng giới thiệu Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Busan, Hàn Quốc

Addresses of Vietnamese Priests and Sisters in Korea

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Homepage