Ðức cố Tổng Giám Mục

Phêrô Martinô Ngô Ðình Thục

Nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế

 

Khẩu Hiệu : "Chiến Sĩ Chúa Kitô"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

6/10/1897

Sinh

Tại Phủ Cam, Huế

20/12/1925

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

8/01/1938

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

4/05/1938

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

24/11/1960

Ðược bổ nhiệm

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, Việt Nam

17/02/1968

Hưu dưỡng

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, Việt Nam

13/02/1984

Qua đời tại Springfield, USA

Nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page