VIETNAMESE MISSIONARIES

IN JAPAN

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 

Giáo Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật Bản

Ðại hội Giới trẻ Công giáo Việt nam tại Nhật Bản lần thứ hai tại tu viện Susono Shizuoka

Ðại Hội kỳ 1 của Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Vùng Shizuoka Giáo phận Yokohama Nhật Bản

Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Vùng Kanto Nhật Bản lần thứ VII

Thánh lễ bế mạc Ðại hội toàn quốc Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản

Ðại hội giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản

Lễ truyền chức cho hai Linh Mục Việt Nam của giáo phận Osaka Nhật Bản

Giáo Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật Bản cử hành Năm Ðức Tin

Thánh lễ Phong chức Linh mục và Phó tế tại Tokyo Nhật Bản

Một bức thư cảm động đến từ miền động đất Nhật Bản

Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Ðời tại Nagoya Nhật Bản

Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Nhật đón mừng Năm Thánh 2010

Tâm Thư Truyền Giáo gửi Linh mục Tu sĩ VN tại Á Châu Thái Bình Dương

Thánh lễ tạ ơn của phái đoàn Linh mục Việt Nam tại Kobe Nhật Bản

Cảm xúc nhân dịp tham dự Lễ Phong Chân Phước cho 188 vị Tử Ðạo Nhật Bản

Một số nhận định về chứng tá của 188 vị tử vì đạo Nhật Bản

Ðoàn Việt Nam dự lễ Phong Chân phước 188 vị Tử đạo của Nhật Bản

Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam ở Nhật Bản

Phỏng vấn ÐHY Phạm Minh Mẫn về chuyến viếng thăm mục vụ tại Nhật Bản

Phái đoàn ÐH Y Phạm Minh Mẫn thăm viếng Tokyo, Nhật Bản

Phái đoàn ÐHY Phạm Minh Mẫn thăm viếng Nagasaki, Nhật Bản

Phái đoàn ÐHY Phạm Minh Mẫn thăm viếng Hiroshima, Nhật Bản

Phái đoàn ÐHY Phạm Minh Mẫn thăm viếng Kobe và Himeji, Nhật Bản

Phái đoàn Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thăm viếng Nhật Bản

Addresses of Vietnamese Priests and Sisters in Japan

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Homepage