Ðức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu

Giám Mục Phụ Tá

Tổng Giáo Phận Toronto, Ontario, Canada

 

Khẩu Hiệu : "Thầy Ở Cùng Các Con"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

08/05/1966

Sinh

Saigòn, Việt Nam

09/05/1998

Thụ Phong Linh Mục tại Toronto, Canada

Linh Mục Tổng Giáo Phận Toronto, Ontario, Canada

06/11/2009

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Toronto, Ontario, Canada

13/01/2010

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Toronto, Ontario, Canada

 

Lời cảm ơn của Ðức tân Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu

Ðại Lễ tấn phong Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu tại Toronto

Ơn gọi linh mục trong các cộng đồng Công giáo Việt nam tại Bắc Mỹ

Người Việt Nam đầu tiên làm Giám Mục tại Canada

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page