Ðức cố Hồng Y

Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Nguyên Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh

về Công Lý và Hòa Bình

 

Khẩu Hiệu : "Vui Mừng Và Hi Vọng"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

17/04/1928

Sinh

Tại Phủ Cam, Huế, Việt Nam

11/06/1953

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận Huế, Việt Nam

13/04/1967

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Nha Trang, Việt Nam

24/06/1967

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Nha Trang, Việt Nam

24/04/1975

Ðược bổ nhiệm

Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Thành Phố Saigon, Việt Nam

9/04/1994

Ðược bổ nhiệm

Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý Và Hòa Bình

24/06/1998

Ðược bổ nhiệm

Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý Và Hòa Bình

21/02/2001

Ðược thăng lên bậc Hồng Y

Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý Và Hòa Bình

16/09/2002

Qua đời

Nguyên Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý Và Hòa Bình

 

Cuộc đời và sự nghiệp của Ðức cố Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page