VIETNAMESE MISSIONARIES

IN HONGKONG

Prepared for Internet by Vietnamese Missionries in Asia


Giới Thiệu về Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hồng Kông

Vài nét về Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hồng Kông

Vài nét về Giáo Hội Công Giáo tại Macao

 

Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hong Kong mừng lễ bổn mạng Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hồng Kông mừng lễ Các Thánh Tử Ðạo 2019 và 25 năm thành lập

Phụ nữ Công Giáo Việt Nam ở Hồng Kông Chuyện giờ mới kể

Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hongkong mừng Lễ Chúa Phục Sinh

Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hong Kong Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019

Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hongkong đón mừng Năm Mới Kỷ Hợi 2019

Cộng đoàn VN tại Hông Kông mừng lễ Các Thánh Tử Ðạo 2015 và mừng tân Phó Tế Nguyễn Kim Sơn

Mừng lễ bổn mạng và kỉ niệm 20 năm thành lập Cộng đoàn tại Hồng Kông 1994 2014

Ðại lễ các Thánh Tử Ðạo Việt Nam tại Hồng Kông tháng 11 năm 2013

Vài hàng vắn tắt tiểu sử của ÐHY John Baptist Wu Cheng-Chung

ÐTC gửi điện văn chia buồn ÐHY Wu Cheng Chung Hồng Kông qua đời

ÐHY J.B. Wu Cheng Chung giám mục Hồng Kông qua đời ngày 23/09/2002

Hong Kong begins demolishing the last Vietnamese refugee camp

Vietnamese boat people defied the closure of Hong Kong's last refugee camp

Closure of HK's last Vietnamese refugee camp ends 25-year boat-people saga

Riot at Vietnamese refugee camp in Hong Kong 17 injured

Hong Kong Bishop said democracy had taken a step back in Hong Kong since July 1997

Remaining Vietnamese boat people set to win residency

 

Giáo Hội Công Giáo tại Hong Kong

Addresses of Vietnamese Priests and Sisters in Hong Kong

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page