Ðức Cha Giuse Trương Cao Ðại

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng

 

Khẩu Hiệu : "Xin Thánh Hóa Chúng Con Trong Sự Thật"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

04/06/1913

Sinh

Tại Tiền Môn, An Lập, Thái Bình, Việt Nam

18/05/1940

Thụ phong Linh Mục

Giáo Phận, Việt Nam

19/03/1953

Ðược tấn phong Giám Mục

Giám Mục Giám Quản Giáo Phận Hải Phòng, Việt Nam

--/--/1954

Di cư vào Nam

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng, Việt Nam

--/--/1955

Ðịnh Cư tại Madrid, Tây Ban Nha

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng, Việt Nam

29/06/1969

Qua đời tại Madrid, Tây Ban Nha

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng, Việt Nam

 

 

Back to Vietnamese Missioanries in Asia Home Page