Ðức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương

Giám Mục Chính Tòa

Giáo Phận Kamloops, British Columbia, Canada

 

Khẩu Hiệu : "Ðứng Vững Trong Chúa"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

25/03/1957

Sinh

Việt Nam

30/05/1992

Thụ Phong Linh Mục tại Vancouver, Canada

Linh Mục Tổng Giáo Phận Vancouver, British Columbia, Canada

01/06/2016

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Giáo Phận Kamloops, British Columbia, Canada

25/08/2016

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Giáo Phận Kamloops, British Columbia, Canada

 

Thánh Lễ Tạ Ơn của Ðức tân Giám Mục Giuse Nguyễn Thế Phương tại Toronto

Ðại Lễ Tấn Phong Giám Mục Giuse Nguyễn Thế Phương và Nghi Lễ Tiếp Nhận Ngai Toà Giáo Phận Kamloops

Chương trình Lễ Tấn phong Giám Mục Giuse Nguyễn Thế Phương

Một linh mục Việt Nam được bổ nhiệm làm giám mục tại Canada

Giáo Hội Việt Nam có thêm một Giám Mục Chính Tòa tại Hải Ngoại Ðức Cha Giuse Nguyễn Phương

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page