Ðức Cha Dominic Mai Thanh Lương

Nguyên Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange

California, Hoa Kỳ

 

Khẩu Hiệu : "Anh Em Không Còn Là Người Xa Lạ"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

20/12/1940

Sinh

Minh Cường, Bùi Chu, Việt Nam

21/05/1966

Thụ Phong Linh Mục tại Hoa Kỳ

Linh Mục Giáo Phận Ðà Nẵng

--/--/1976

Gia nhập

Linh Mục Giáo Phận New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ

15/12/1986

Ðược Vinh Thăng

Ðức Ông, Giáo Phận New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ

25/04/2003

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục phụ tá Giáo Phận Orange, California, Hoa Kỳ

11/06/2003

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục phụ tá Giáo Phận Orange, California, Hoa Kỳ

20/12/2015

Hưu Dưỡng

Nguyên Giám Mục phụ tá Giáo Phận Orange, California, Hoa Kỳ

6/12/2017

Qua đời

Nguyên Giám Mục phụ tá Giáo Phận Orange, California, Hoa Kỳ

 

Thánh lễ an táng Ðức cố Giám mục Dominic Mai Thanh Lương

Ðức cha Ða Minh Mai Thanh Lương nguyên Giám mục phụ tá giáo phận Orange đã được Chúa gọi về

Giáo phận Orange thông báo về Thánh lễ an táng cho Ðức cố Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương

Giám mục tân cử Thomas Nguyễn Thái Thành chủ sự thánh lễ đưa chân Ðức Cha Dominic Mai Thanh Lương

Ðức Cha Ðôminicô Mai Thanh Lương đã về Nhà Cha trên Trời

Ðức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Ðức Cha Mai Thanh Lương

Ðức cha Ðaminh Mai Thanh Lương thăm Ðức Tổng Giám mục Huế và Dòng Thánh Tâm

Ðức Cha Mai Thanh Lương Viếng Thăm Tổng Giáo Phận Huế và Dòng Thánh Tâm

Thư Ðức Cha Ðaminh Mai Thanh Lương gởi Giới Trẻ

Thánh lễ Tấn Phong Giám Mục của Ðức Cha Mai Thanh Lương 11/06/2003

ÐTC bổ nhiệm Ðức Ông Mai Thanh Lương làm Giám Mục Phụ Tá

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page