Ðức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long

 

Khẩu Hiệu : "Thực Hành và Chân Lý"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

13/03/1906

Sinh

Tại Cái Côn, Việt Nam

20/02/1932

Thụ phong Linh Mục

Linh mục Giáo phận, Việt Nam

24/11/1960

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

22/01/1961

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

12/07/1968

Hưu dưỡng (và được bổ nhiệm làm giám mục Hiệu Tòa)

Giám Mục Hiệu Tòa Hispellum (Ngài bị mù, và đang hưu dưỡng ở Nice, Pháp)

13/05/2012

Qua đời tại Nice, Pháp

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

 

Ðức cha Antôn Nguyễn Văn Thiện nguyên Giám Mục Vĩnh Long qua đời

Ðại lễ Kim Khánh Giám Mục Ðức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện (22/1/1961-2011)

Mừng Ðức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện Sinh Nhật 100 tuổi (13/3/1906-2006)

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page