Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt

Nguyên Sứ Thần Tòa Thánh

tại Sri Lanka, Á Châu

 

Khẩu Hiệu : "Hãy đi rao giảng cho muôn dân"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

15/04/1949

Sinh

Thủ Dầu Một, Phú Cường, Việt Nam

24/03/1974

Thụ Phong Linh Mục

Giáo Phận Phú Cường Việt Nam

25/11/2002

Ðược bổ nhiệm

Sứ Thần Tòa Thánh tại Benin, Phi Châu

25/11/2002

Ðược bổ nhiệm

Sứ Thần Tòa Thánh tại Togo, Phi Châu

06/01/2003

Thụ phong Tổng Giám Mục

Sứ Thần Tòa Thánh tại Benin, Phi Châu

24/08/2005

Ðược bổ nhiệm

Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng Hòa Trung Phi, Phi Châu

24/08/2005

Ðược bổ nhiệm

Sứ Thần Tòa Thánh tại Chad, Phi Châu

13/05/2008

Ðược bổ nhiệm

Sứ Thần Tòa Thánh tại Costa Rica, Trung Mỹ

22/03/2014

Ðược bổ nhiệm

Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka, Á Châu

2/01/2020

Nghỉ Hưu

Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka, Á Châu

 

Ðức Thánh Cha chấp nhận đơn từ chức của Ðức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt

Ðức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Ðức Tổng giám mục Nguyễn Văn Tốt

Ðức Sứ thần Toà Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tốt gửi Sứ điệp cho người Công giáo Sri Lanka

Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Tốt tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka

ÐTGM Nguyễn Văn Tốt Một người VN có tâm hồn Costa Rica

ÐTC bổ nhiệm ÐTGM Nguyễn V Tốt làm sứ thần Toà Thánh tại Costa Rica

ÐTC bổ nhiệm ÐTGM Nguyễn V Tốt làm sứ thần Toà Thánh tại Trung Phi và Chad

Phỏng vấn ÐTGM Nguyễn Văn Tốt, nhân dịp ngài về thăm quê hương Việt Nam

ÐTGM Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Sứ thần Tòa Thánh, về thăm quê hương Việt Nam

ÐTC bổ nhiệm ÐÔ Nguyễn V Tốt làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Benin và Togo

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page