Kinh Thánh Cựu Ước

Zacarya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 14 -

 

Yêrusalem toàn thắng

1 Này: Sẽ đến cho Yavê một ngày mà bên trong ngươi thiên hạ sẽ chia nhau chiến phẩm (cướp được nơi) ngươi. 2 Ta sẽ tập họp các quốc gia hết thảy trước Yêrusalem để giao chinh. Thành sẽ bị chiếm. Nhà cửa bị cướp. Ðàn bà bị hãm hiếp. Nửa thành sẽ ra đi đày. Nhưng dân sót lại không bị dời phăng đi khỏi thành. 3 Bấy giờ Yavê sẽ ra. Người sẽ giao chiến với các quốc gia ấy như ngày Người lâm chiến, một ngày giáp trận. 4 Ngày ấy, Người sẽ dừng chân trên núi Cây Dầu, núi ở trước mặt Yêrusalem về phía Ðông - Núi sẽ xẻ ra nơi chính giữa từ Ðông qua Tây, (làm thành) một thung lũng rất lớn. Một nửa dãy núi sẽ lùi về phía Bắc, và một nửa xuống phía Nam. 5 Và các ngươi sẽ chạy trốn nhờ thung lũng giữa các núi của Ta. Phải, thung lũng giữa các núi sẽ giáp liền với Yasol. Các ngươi sẽ chạy trốn như đã chạy trốn trước cơn động đất vào những ngày đời Ôzya vua Yuđa. Và Yavê Thiên Chúa của tôi sẽ đến, có các thành làm một với Người.

6 Sẽ xảy ra là vào ngày ấy, ánh sáng sẽ không có nhưng là tiết hàn và giá lạnh. 7 Sẽ chỉ là một ngày độc nhất - ngày ấy, có Yavê biết - sẽ không còn có ngày có đêm. Ngay lúc chiều tà cũng sẽ có ánh sáng. 8 Sẽ xảy ra là trong ngày ấy, nước hằng sống sẽ từ Yêrusalem phun ra, một nửa chảy về Biển bên Ðông và một nửa chảy về Biển bên Ðoài. Và sẽ như thế cả Hè lẫn Ðông. 9 Và Yavê sẽ làm vua trên toàn cõi đất. Ngày ấy Yavê sẽ là Ðấng độc nhất. Và Danh Người, (Danh) độc nhất. 10 Toàn xứ sẽ trở thành đồng bằng, từ Ghêba cho đến Rimmôn, phía Nam Yêrusalem. (Yêrusalem) sẽ được nhắc lên cao ngất và có dân cư nguyên chỗ cũ từ cổng Benyamin, cho đến chỗ trổ Cổng Xưa - cho đến cổng "Góc" - từ tháp Khananel, cho đến Bồn đạp nho của nhà vua. 11 Người ta sẽ lập cư ở đó. Vạ hiến phù sẽ không còn nữa.

12 Và này là đòn Yavê đánh phạt tất cả các dân tuôn đánh Yêrusalem. Thịt mỗi người sẽ bị Người cho thối mục, trong khi nó còn đứng vững hai chân. Mắt sẽ thối mục trong lỗ mắt. Và lưỡi sẽ thối mục trong mồm. 13 Sẽ xảy ra là trong ngày ấy sẽ xảy ra kinh hoàng cả thể giữa chúng do tự Yavê. Chúng sẽ giơ tay túm lấy nhau. Chúng sẽ hạ thủ lẫn nhau. 14 Yuđa cũng sẽ chiến đấu ở Yêrusalem. Của cải chư quốc xung quanh hết thảy sẽ được gom lại: Nào vàng nào bạc, nào áo xống, nhiều quá đỗi. 15 Và cũng như vậy đòn giáng xuống ngựa, la, lạc đà, lừa và mọi thú vật trong các trại ấy, y như đòn nói trên kia.

16 Sẽ xảy ra là phàm ai sót lại trong mọi quốc gia đã tới đánh Yêrusalem thì năm này qua năm khác sẽ lên thờ lạy Ðức Vua Yavê các cơ binh và mừng lễ Nhà tạm. 17 Sẽ xảy ra là trong các họ trên đất, họ nào không lên Yêrusalem thờ lạy Ðức Vua Yavê các cơ binh thì sẽ không có mưa cho chúng. 18 Nếu họ Aicập không lên, thì đòn sẽ giáng xuống trên chúng, đòn mà Yavê đánh phạt những quốc gia không lên mừng lễ Nhà tạm. 19 Ðó là vạ trên Aicập, và là vạ trên mọi quốc gia không lên mừng lễ Nhà tạm.

20 Ngày ấy, trên những lục lạc ngựa đeo sẽ có ghi: "Hiến thánh cho Yavê". Và nồi niêu trong Nhà Yavê sẽ như chén thánh trước tế đàn. 21 Và mọi nồi niêu ở Yêrusalem và ở Yuđa sẽ được hiến thánh cho Yavê các cơ binh. Tất cả những ai muốn tế lễ sẽ đến mà nấu nướng. Ngày ấy sẽ không còn phường lái buôn nữa nơi Nhà Yavê các cơ binh.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page