Kinh Thánh Cựu Ước

Zacarya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 10 -

 

Chống lại thờ quấy

1 Hãy cầu mưa với Yavê vào thời mưa cuối vụ!

Chính Yavê, Ðấng làm mưa giông.

Người sẽ ban xuống cho chúng mưa rào,

cho mỗi người có cỏ đồng nội.

2 Phải, Têraphim ba hoa lếu láo, lũ thầy bói chiêm những mộng mị.

Chúng nói ra những chiêm bao huyền hoặc.

Chúng nói lời an ủi bâng quơ.

Cho nên (dân) đã phải ra đi như cừu, điêu đứng bởi không mục tử.

 

Cuộc giải nguy cùng tận

3 Trên các mục tử, cơn giận của Ta bừng bừng.

Ta sẽ hỏi tội các dê đầu đàn.

Khi Yavê thăm viếng đàn chiên của Người, Nhà Yuđa,

Người sẽ đặt nó làm ngựa uy phong của Người trong trận mạc.

4 Do tự nó, đá đỉnh góc; do tự nó, nóc đóng lều.

Do tự nó, cung nỏ chiến tranh.

Xuất tự nó các vị bá chủ hết thảy.

5 Chúng sẽ như những anh hùng

chà bùn toe phố phường trong trận mạc.

Chúng sẽ chiến đấu, vì có Yavê ở với chúng.

Còn quân cỡi ngựa sẽ phải hổ mày.

6 Ta sẽ làm cho Nhà Yuđa nên cường mạnh.

Ta sẽ cứu Nhà Yuse,

Ta sẽ đem chúng trở về vì Ta đã chạnh thương chúng,

và chúng sẽ như không hề bị ta từ bỏ.

Vì Ta là Yavê, Thiên Chúa của chúng, Ta sẽ nhậm lời chúng.

7 Ephraim sẽ như những anh hùng.

Lòng chúng hoan vui như thấm rượu.

Con cái chúng thấy thì sẽ vui mừng.

Lòng chúng sẽ hoan hỉ trong Ðức Yavê.

8 Ta sẽ huýt gọi chúng lại và thâu họp chúng.

Vì Ta đã chuộc lấy chúng, và chúng sẽ đông đảo cũng tày trước kia.

9 Ta sẽ gieo chúng giữa các dân.

Nơi phương xa chúng sẽ nhớ đến Ta.

Chúng sẽ sinh dưỡng con cái và chúng sẽ trở về.

10 Ta sẽ đem chúng từ đất Aicập trở về.

Từ Assur, Ta sẽ thâu họp chúng lại.

Ta sẽ dẫn chúng vào đất Galaađ và (cả) Liban,

mà chỗ cũng không đủ cho chúng.

11 Chúng sẽ đập tan ba đào trong biển,

và tất cả lòng vực Nil cạn sạch.

Kiêu hãnh Assur sẽ bị hạ và cương trượng Aicập cất xa.

12 Ta sẽ làm cho chúng nên cường mạnh trong Yavê.

và nhân Danh Người, chúng sẽ tiến, - Sấm của Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page