Kinh Thánh Cựu Ước

Zacarya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 05 -

 

Thị kiến VI: Cuốn sách hay

1 Tôi lại ngước mắt lên nhìn, thì này: Một cuốn sách bay. 2 Ngài nói với tôi: "Ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy cuốn sách bay, dài 20 xích, rộng 10 xích". 3 Ngài nói với tôi: "Ðó là lời rủa đã ra trên mặt đất của toàn xứ. Quả thế, phàm ai trộm cắp - làm sao nó được vô can? Và phàm ai thề (gian), làm sao nó được vô can? 4 Ta đã ra lời rủa - Sấm của Yavê các cơ binh - lời rủa ấy sẽ vào nhà kẻ trộm, nhà kẻ thế gian nhân Danh Ta, và sẽ đậu lại giữa nhà nó mà tận hủy cả gỗ lẫn đá".

 

Thị kiến VII: Người đàn bà trong thạp

5 Thần sứ nói với tôi hiện ra. Ngài bảo tôi: "Hãy ngước mắt lên mà nhìn! Cái gì hiện ra đó?" 6 Tôi thưa: "Gì vậy?" Ngài nói: "Cái thạp hiện ra!" Ngài lại nói: "Ðó là tội lỗi của chúng trong toàn xứ". 7 Và này: cái nắp chì bật lên. Và một bà ngồi trong thạp. 8 Ngài nói: "Ðó là ác đức". Rồi Ngài lại nhận nó vào trong thạp, và đậy khối chì lại trên miệng thạp. 9 Tôi ngước mắt nhìn lên! Thì này: Hai bà xuất hiện. Gió tung cánh chúng lên. Phải chăng có cánh như cánh hạc bay. Chúng nhấc bổng thạp lên lơ lửng giữa đất và trời. 10 Tôi hỏi Thần sứ nói với tôi: "Chúng sắp đem thạp đi đâu?" 11 Ngài nói với tôi: "(Ði) xây nhà cho nó ở đất Sinêar, xây xong, ở đó nó sẽ được đặt lên trên đế của nó".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page