Kinh Thánh Cựu Ước

Hôsê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 07 -

 

1 Cứ mỗi lần Ta muốn chữa lành Israel, là tội của Ephram lộ liễu,

và những sự dữ của Samari.

Quả thế, chúng đã làm những sự dối trá,

trộm lẫn vào bên trong, cướp ngang dọc bên ngoài.

2 Chúng đã không tự nhủ trong lòng là Ta nhớ cả sự dữ của chúng.

Hiện giờ những công việc của chúng bao vây lấy chúng,

và đều ở trước nhan Ta.

3 Chúng dùng ác hiểm làm vua khuây khỏa.

Và các quan, bằng lời láo khoét.

4 Chúng là quân ngoại tình cả lũ, chúng như cái lò đang cháy,

người làm bánh đã thôi khêu lửa, từ lúc nhào bột đến lúc dậy men.

5 Nhân buổi khánh nhật vua chúng,

rượu nồng bừng cháy nơi hàng quan viên,

và nó bắt tay với phường khoác lác.

6 Quả thế, chúng bừng bừng như một hỏa lò,

lòng chúng trong cơ mưu của chúng.

Trọn đêm cơn giận của chúng thiếp đi,

sáng ngày là là nó bốc cháy như trận hỏa hào.

7 Chúng hết thảy bừng bừng như hỏa lò.

Chúng ngốn cả thẩm phán của chúng.

Tất cả các vua của chúng đều nhào.

Trong chúng không người nào kêu đến Ta.

 

Israel suy sụp vì kêu cứu ngoại bang

8 Ephraim trà trộn với các dân.

Ephraim là chiếc bánh nướng không lật.

9 Khách ngoại bang ngốn cả sức lực của nó mà nó không biết.

Tóc bạc đã điểm mà nó chẳng hay.

10 Tội kiêu ngạo của Israel đã vạch mặt nó.

Nhưng nào chúng có trở lại với Yavê, Thiên Chúa của chúng!

Dẫu thế chúng vẫn không tìm kiếm Người.

11 Ephraim như bồ câu ngơ ngốc, không trí khôn.

Chúng gọi Aicập. Chúng đi Assur.

12 Cho dù chúng đi đâu, Ta cũng sẽ căng lưới trên chúng.

Ta dập chúng xuống như chim trời.

Vừa nghe chúng họp đàn, Ta vì chúng lại.

 

Hình phạt của Israel bội nghĩa

13 Khốn cho chúng, bởi chúng đã trốn thoát Ta!

Tan hoang cho chúng, bởi chúng đã phản nghịch Ta!

Phần Ta, Ta đã muốn chuộc chúng lại,

còn chúng, chúng đã nói dối nói trá chống lại Ta.

14 Nơi lòng chúng, chúng đã chẳng kêu cứu với Ta.

Nhưng chúng tru tréo ở nơi giường thờ.

Chúng rạch mình vì lúa, vì rượu, song chúng đã phản loạn với Ta.

15 Thế mà chính Ta đã đào luyện, củng cố cánh tay chúng.

Chúng đã mưu mô ác quái chống lại Ta.

16 Chúng đã trở lại, nhưng không phải với Ta.

Chúng là chiếc nỏ phỉnh phờ.

Nên các tướng lãnh của chúng sẽ ngã gục gươm đâm,

vì những lời xấc láo nơi đầu lưỡi.

Vì thế người ta sẽ nhạo chúng ở đất Aicập...

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page