Kinh Thánh Cựu Ước

Hôsê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 06 -

 

Trở về với Yavê

1 "Nào! Ta hãy trở lại với Yavê!

Người đã vấu xé, Người sẽ chữa ta.

2 Ðánh rồi, Người sẽ băng bó ta lại.

Sau hai ngày, Người sẽ cứu sống ta.

Ðến ngày thứ ba, Người sẽ cho ta chỗi dậy,

cho ta sống trước nhan Người.

3 Ta hãy nhìn biết! Ta hãy ruổi tìm biết Yavê.

Việc Người xuất hiện chắc chắn như rạng đông.

Người sẽ đến với ta như trận mưa rào,

như mưa cuối mùa làm nhuận đất đai".

4 Ta phải làm gì cho ngươi, hỡi Ephraim?

Ta phải làm gì cho ngươi, hỡi Yuđa?

Lòng tín nghĩa của các ngươi như mây ban sáng,

như màn sương sớm tan.

5 Bởi thế, Ta đã dùng các tiên tri đánh cho tơi bời.

Ta đã giết chúng bằng lời lẽ miệng Ta.

Sự công minh của Ta như ánh sáng sẽ xuất hiện.

6 Vì Ta muốn tín nghĩa, chứ không phải tế tự,

và nhận biết Thiên Chúa hơn là thượng hiến.

 

Tội ác đã qua và hiện tại của Israel

7 Nhưng chúng, ở Ađam, chúng đã phạm đến Giao ước.

Ở đó, chúng đã bội tín với Ta.

8 Galaađ, đô thị của lũ tác quái, rẽ rê vết máu.

9 Như quân cướp rình người,

một bọn tư tế, ra tay chém giết trên đường Sikhem.

Phải, việc chúng làm thật là bỉ ổi!

10 Nơi Nhà Israel, Ta đã thấy một điều quái đản.

Ở đó, xảy ra việc đĩ thõa của Ephraim, và Nhà Israel ra ô uế.

11 Cả cho ngươi nữa, hỡi Yuđa, đã sẵn mùa gặt trả công.

Cứ mỗi lần ta muốn đổi vận dân Ta.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page