Kinh Thánh Tân Ước

Công Vụ Các Tông Ðồ

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |


- Chương 08 -

 

1 Còn Saulô, thì đã đồng tình vào việc giết ông.

Trong ngày ấy đã xảy ra một cơn bách hại dữ dội cho Hội thánh ở Yêrusalem. Mọi người đều phải tản mác về các vùng quê xứ Yuđê và Samari, chỉ trừ có các Tông Ðồ.

2 Những người nhân đức đưa đám Stêphanô và đã khóc than ông thống thiết.

3 Còn Saulô thì ra công tàn phá Hội thánh, xông vào các nhà tư, và lôi đi đàn ông, đàn bà mà tống ngục.

 

3. Tá Viên Philip

 

Philip đến Samari

4 Còn các người bị phân tán, thì đi qua đâu, họ đã giảng Lời Tin Mừng ở đó.

5 Philip đã xuống một thành xứ Samari, và đã rao giảng cho họ về Ðức Kitô. 6 Dân chúng mọi người như một, chăm chú vào các lời Philip nói, bởi được nghe và được thấy các dấu lạ ông làm. 7 Quả vậy, những thần ô uế nhập trong nhiều người phải xuất ra kêu la lớn tiếng; nhiều người bất toại và tàn tật đã được chữa lành. 8 Trong thành, người người vui mừng hớn hở.

Simôn phù thủy

9 Có người tên là Simôn, trước kia làm nghề phù thủy trong thành và đã làm cả dân Samari kinh ngạc; y xưng mình là một vì cao cả, 10 và mọi người từ bé chí lớn đều chăm chú vào y. Họ nói: "Ngài là quyền năng Thiên Chúa có danh là vĩ đại". 11 Vậy họ chăm chú vào y, vì đã từ lâu y làm cho họ kinh ngạc bởi các trò quỉ thuật của y. 12 Nhưng một khi họ đã tin Philip loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa và Danh Ðức Yêsu Kitô, thì họ đã chịu thanh tẩy, đàn ông có, đàn bà có. 13 Cả Simôn nữa cũng đã tin, và một khi đã chịu thanh tẩy rồi, y bám theo Philip và y kinh ngạc, bởi được chứng kiến các dấu lạ và các việc quyền năng xảy ra.

14 Các tông đồ ở Yêrusalem nghe tin xứ Samari đã đón nhận lời Thiên Chúa thì sai Phêrô và Yoan đến với họ. 15 Các ngài xuống và đã khẩn nguyện cho họ được chịu lấy Thánh Thần. 16 Vì Thánh Thần chưa xuống trên ai trong nhóm họ, họ mới chỉ được thanh tẩy nhân Danh Chúa Yêsu. 17 Bấy giờ các ngài đặt tay cho họ, và họ đã được chịu lấy Thánh Thần.

18 Còn Simôn, bởi thấy Thần khí đã được ban xuống nhờ các tông đồ đặt tay, thì dâng tiền cho các ngài, 19 mà nói: "Xin hãy ban quyền ấy cho tôi với, để tôi đặt tay cho người ta chịu lấy Thánh Thần". 20 Phêrô mới bảo: "Bạc của ngươi hãy tiêu diệt đi với ngươi! Vì ngươi đã tưởng có thể lấy tiền mua tậu ơn lộc của Thiên Chúa. 21 Ngươi chẳng có phần có khoản nào trong việc này, vì lòng ngươi không ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa. 22 Vậy hãy hối cải bỏ thói gian tà kia đi, và cầu xin Chúa, họa chăng mưu mô của lòng ngươi được Người tha cho. 23 Vì ta thấy ngươi lỳ trong mật đắng và lòi tói tội ác". 24 Ðáp lại, Simôn nói: "Xin các ông cầu xin Chúa cho tôi, chớ để điều gì các ông nói giáng xuống trên tôi".

25 Còn các ngài, sau khi đã đoan chứng và nói Lời Chúa, thì các ngài trở về Yêrusalem, và đã giảng Tin Mừng trong nhiều làng mạc dân Samari.

Philip thanh tẩy hoạn quan nước Á

26 Thiên Thần Chúa nói cùng Philip rằng: "Hãy chỗi dậy và đi về hướng Nam, theo đường Yêrusalem xuống Gaza, là con đường vắng người". 27 Ông chỗi dậy ra đi. Và này, một người nước Á, hoạn quan quyền thế của Kanđakê, nữ hoàng dân Á, đứng cai tất cả kho báu của nữ hoàng. Ông đã đi Yêrusalem chầu lễ. 28 Ông đang trên đường về và ngồi trên xe, ông đọc tiên tri Ysaya. 29 Thần khí nói với Philip: "Tiến lại sát xe ấy!" 30 Chạy lại, Philip nghe ông ấy đọc tiên tri Ysaya, thì nói: "Ngài có hiểu điều ngài đọc không?" 31 Ông nói: "Tiện nhân làm sao hiểu nổi, họa chăng là có người vui lòng chỉ giáo!" Và ông đã mời Philip cùng lên ngồi xe với ông.

32 Ðoạn Kinh thánh ông đọc là vầy;

Như con chiên bị dẫn đến lò sát;

và như con cừu ngậm câm trước kẻ xén lông,

cũng vậy, Ngài không mở miệng.

33 Bởi Ngài bị hạ xuống, án xử của Ngài đã được cất đi.

Dòng dõi Ngài, ai nào tả được.

Vì mạng sống Ngài được cất khỏi trần gian.

34 Ðáp lại viên hoạn quan nói với Philip: "Mạn phép hỏi ngài, tiên tri nói thế về ai, về chính mình hay về ai khác?" 35 Philip mở miệng nói, và bắt đầu từ lời Kinh thánh mà giảng cho ông Tin Mừng về Ðức Yêsu. 36 Ruổi theo đường trường, họ đến một chỗ có nước, viên hoạn quan mới nói: "Kìa có nước! Có gì ngăn trở tôi chịu thanh tẩy không?" 37 [Philip nói: "Nếu Ngài tin hết lòng, thì được phép". Ông ấy đáp: "Tôi tin Ðức Yêsu Kitô là Con Thiên Chúa!"] 38 Rồi ông ra lịnh cho xe dừng lại, và cả hai cùng xuống nước, Philip và viên hoạn quan. Và Philip đã ban thanh tẩy cho ông. 39 Họ vừa lên khỏi nước, thì Thần Khí Chúa đã bắt Philip đem đi; viên hoạn quan không còn thấy ông; đã tiếp tục hành trình, lòng vui sướng. 40 Còn Philip thì người ta gặp thấy tại Azôtô; ngang qua, ông giảng Tin Mừng cho tất cả các thành, cho đến khi tới Kaisaria.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page