Kinh Thánh Tân Ước

Công Vụ Các Tông Ðồ

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |


- Chương 05 -

 

Ananya và Saphira gian dối

1 Có người kia tên là Ananya cùng với vợ là Saphira bán một thửa đất, 2 đã khấu trừ giấu đi một phần giá cả, có vợ đồng tình, rồi đem một phần nào đó đặt dưới chân các tông đồ.

3 Phêrô mới nói: "Ananya, làm sao Satan đã lấp đầy lòng ngươi, làm ngươi dối trá với cả Thánh Thần, mà khấu trừ giấu đi một phần giá đất? 4 Của còn, là còn cho ngươ; có bán đi, ngươi vẫn tự quyền xử định! Hà tất ngươi phải bận tâm bày ra chuyện này? Không phải ngươi đã dối người ta đâu, mà là với Thiên Chúa".

5 Vừa nghe các lời ấy, Ananya ngã lăn xuống và tắt thở. Mọi người nghe biết đều phát sợ kinh hồn. 6 Các kẻ tráng niên đã chỗi dậy bó xác y lại mà đem đi chôn.

7 Khoảng ba giờ sau, vợ y không biết gì về việc xảy ra cũng đi vào. 8 Phêrô lên tiếng nói cùng bà ấy: "Hãy nói ta hay, thửa đất các ngươi đã bán giá ngằn này phải không?" Bà ấy đáp: "Vâng, giá ngằn ấy!" 9 Phêrô liền bảo bà ấy: "Tại sao các ngươi lại đi thông đồng với nhau mà thử thách Thần khí Chúa? Này chân những kẻ chôn chồng ngươi đã ở ngoài cửa, và họ sẽ khiêng cả ngươi đi nữa!" 10 Lập tức bà ấy ngã lăn xuống chân ông và tắt thở. Tráng niên vào thấy bà ấy đã chết thì khiêng đi chôn bên cạnh chồng bà.

11 Toàn thể Hội thánh cùng mọi người nghe biết các việc ấy đều phát sợ kinh hồn.

Phép lạ các Tông đồ làm

12 Do tay các tông đồ, lắm dấu lạ điềm thiêng đã xảy ra trong dân.

Và đồng tâm nhất trí, họ thường họp với nhau hết thảy nơi trụ lang Salômôn. 13 Còn các kẻ khác không ai dám sát lại gần họ, nhưng dân chúng lại ca tụng họ.

14 Hơn lên mãi, những kẻ tin theo Chúa tăng thêm số: đoàn đoàn lũ lũ, đàn ông đàn bà.

15 (Sự như thế) khiến người ta khiêng cả những kẻ yếu liệt ra đường sá, mà đặt trên giường trên chõng, chờ khi Phêrô đi đến, thì ít là bóng ông rợp trên người nào trong các kẻ ấy. 16 Ðoàn lũ thiên hạ tự các thành lân cận Yêrusalem cũng tuôn đến, đem theo những kẻ yếu liệt và những người bị ô uế khuấy khuất, và họ đều được chữa lành hết thảy.

Các Tông đồ trước Công nghị

17 Bấy giờ thượng tế và mọi người thuộc phe cánh ông, tức là bè Sađóc, đã chỗi dậy, lòng đầy ghen tương tức tối, 18 họ tra tay trên các Tông đồ, và tống các Ngài vào tù nhà nước.

19 Nhưng ban đêm, Thiên thần Chúa, đã mở cửa ngục, dẫn các ngài ra và bảo: 20 "Hãy ra đi, đứng ở Ðền Thờ mà nói với dân tất cả những lời dạy về sự sống đó". 21 Vâng lịnh, ngay vừa rạng đông, các ngài đã vào Ðền thờ và giảng dạy.

Còn Thượng tế và các người thuộc phe cánh ông, thân hành đến và triệu tập Công nghị và toàn thể Lão viện con cái Israel. Ðoạn họ sai người đến tù, điệu các ngài tới. 22 Bọn thủ hạ đến nơi đã không gặp các ngài trong tù. Họ quay trở lại báo tin, trình rằng: 23 "Nhà tù, chúng tôi vẫn khóa chặt thật kỹ lưỡng; quân canh vẫn canh phòng nơi cửa; nhưng mở ra thì chúng tôi không còn thấy ai bên trong cả!" 24 Thoạt nghe các lời ấy, viên lãnh binh Ðền thờ cùng các thượng tế ngơ ngác phân vân về các ngài, (tự hỏi): "Như thế nghĩa là gì?" 25 Bấy giờ có người đến đem tin cho họ: "Kìa, các kẻ chư vị đã tống ngục, hiện đang đứng trong Ðền thờ và giảng dạy cho dân". 26 Viên lãnh binh cùng thủ hạ liền ra đi triệu các ngài về, nhưng không dám hành hung vì sợ dân ném đá.

27 Họ giải các ngài đến, và đặt đứng trước Công nghị. Và Thượng tế tra hỏi các ngài, rằng: 28 "Chúng ta đã cấm đi cấm lại các ngươi không được giảng dạy nhân Danh ấy nữa, thế mà này: các ngươi làm cho cả Yêrusalem vang dậy với giáo huấn của các ngươi. Các ngươi muốn kéo xuống trên đầu chúng ta máu người ấy." 29 Ðáp lại Phêrô và các Tông đồ nói:

"Phải vâng phục Thiên Chúa hơn là người ta! 30 Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã cho Ðức Yêsu sống lại, kẻ các ông đã sát hại, và treo lên cây gỗ. 31 Người ấy, như Vị khơi nguồn, nhưng Ðấng cứu tinh, Thiên Chúa đã nhắc lên bên hữu Người, để ban cho Israel ơn hối cải và tha tội. 32 Về các điều ấy, chúng tôi đây là chứng nhân cùng với Thánh Thần Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng phục Người". 33 Những người nghe, tức uất lên, muốn giết các ngài.

34 Bấy giờ có người đứng dậy giữa Công nghị, một người Biệt phái tên là Gamaliel, luật sĩ được toàn dân ngưỡng mộ. Ông ra lịnh cho dẫn các đương sự ra ngoài chốc lát. 35 Rồi ông nói cùng họ: "Chư vị người Israel, xin các ngài hãy thận trọng, về các người này, khi xét, các ngài phải làm gì. 36 Quả vậy, trước những ngày này, Thêuđa đã dấy lên, xưng mình là gì gì đó, và một số chừng bốn trăm người đã kết đảng với hắn. Hắn bị giết, đồ đảng của hắn hết thảy đều tan rã, và ra như không. 37 Sau hắn, Yuđa người Galilê cũng đã dấy lên, vào thời Kiểm tra nhân khẩu, và kéo dân ly khai theo mình. Y bị hại, và đồ đảng y hết thảy đều phân tán. 38 Bây giờ đây, tôi xin nói với các ngài, hãy tránh dính líu với các người ấy, để mặc họ. Vì chưng, nếu cơ đồ ấy hay công trình ấy do tự loài người; tất sẽ bị phá hủy; 39 nhược bằng là do tự Thiên Chúa, thì các ngài sẽ không thể phá hủy đã rồi, mà còn lâm họa trở thành những kẻ đối địch với Thiên Chúa!" Và họ đã phục lý ông.

40 Họ cho gọi các tông đồ lại, mà đánh đòn, và ra lịnh không được giảng nhân Danh Ðức Yêsu nữa, đoạn thả cho về. 41 Còn các ngài thì hân hoan mà bước ra khỏi Công nghị, vì đã thấy mình đáng được chịu sỉ nhục vì Danh.

42 Suốt ngày, nơi Ðền Thờ và ở nhà, các ngài không ngớt giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Ðức Kitô Yêsu.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page