Kinh Thánh Tân Ước

Công Vụ Các Tông Ðồ

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |


- Chương 03 -

 

Phêrô chữa một người què

1 Phêrô và Yoan lên Ðền thờ vào giờ cầu nguyện, giờ thứ chín. 2 Có người nọ què từ lòng mẹ sinh ra, được người ta khiêng đến đặt thường ngày bên cửa Ðền Thờ, gọi là cửa Hoa, để xin của bố thí với khách viếng Ðền Thờ. 3 Nó thấy Phêrô và Yoan sắp vào Ðền Thờ, thì xin bố thí. 4 Phêrô nhìn thẳng vào nó, với Yoan và nó: "Nhìn lên chúng tôi!" 5 Nó chú ý vào các ông, trông được lĩnh chút gì. 6 Nhưng Phêrô nói: "Bạc vàng tôi không có; song có gì thì tôi cho anh; Nhân Danh Ðức Yêsu Kitô, người Nazaret, anh hãy bước đi!" 7 Rồi cầm lấy tay phải nó, ông cho nó chỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá nói được chắc lại; 8 nó nhảy vùng lên và đứng dậy, và đi lại được, rồi nó vào Ðền Thờ với các ông, vừa đi vừa nhảy, và ngợi khen Thiên Chúa. 9 Toàn dân đều thấy nó đi và ngợi khen Thiên Chúa.

10 Người ta nhận ra nó chính là người xin bố thí nơi cửa Hoa, cổng Ðền Thờ, nên họ đầy kinh ngạc, sửng sốt trước sự xảy ra cho nó.

Diễn từ của Phêrô ở sân Ðền thờ

11 Trong khi nó níu lấy Phêrô và Yoan, thì toàn dân cùng nhau ùa chạy tới nơi các ông, ở trụ lang Salômôn, họ rất kinh ngạc. 12 Thấy vậy, Phêrô lên tiếng nói với dân:

"Các ông, người Israel, tại sao lại đăm đăm nhìn chúng tôi, như thể bởi quyền phép riêng gì, hay lòng đạo đức của chúng tôi mà chúng tôi đã làm cho người này bước đi? 13 Thiên Chúa của Abraham, của Ysaac, của Yacob, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Tôi tớ Người, Ðức Yêsu, kẻ các ông đã nộp, đã chối từ trước mặt Philatô, trong khi ông ấy xét là phải tha Ngài. 14 Các ông đã từ chối Ðấng thánh, Ðấng công chính; các ông đã xin ân xá cho một tên sát nhân; 15 còn Vị khơi nguồn sự sống, các ông đã giết đi, Ðấng mà Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết: về điều ấy, chúng tôi là chứng nhân.

16 "Chính nhờ bởi tin vào Danh Ngài, mà anh này, kẻ các ông thấy và biết đây, đã được Danh Ngài làm cho vững mạnh; chính lòng tin nhờ Danh ấy đã cho anh này được vẹn toàn khang kiện như vậy trước mặt các ông!

17 "Nhưng nay, hỡi anh em, tôi biết: Anh em vì vô tri mà đã làm thế, cũng như các vị đầu mục của anh em. 18 Còn Thiên Chúa, những điều Người đã tiên báo do miệng các tiên tri hết thảy, tức là Ðức Kitô phải chịu khổ nạn, thì lại làm trọn bằng cách ấy. 19 Vậy anh em hãy hối cãi, hãy hồi đầu trở lại, ngõ hầu tội lỗi anh em được tẩy xóa, 20 để làm sao cho thời buổi thanh nhàn đến được, từ nhan Chúa; và Người sẽ sai đến Ðức Kitô, Người đã tiền định ban cho anh em, tức là Ðức Yêsu, 21 Ðấng mà hiện trời cao phải đón lấy, cho đến thời buổi phục hồi vạn vật, điều mà Thiên Chúa đã phán do miệng các thánh tiên tri của Người từ muôn thuở. 22 Môsê đã nói: Chúa, Thiên Chúa sẽ chỗi dậy giữa anh em các ngươi một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe Ngài trong mọi sự Ngài sẽ nói cùng các ngươi. 23 Sẽ xảy ra là phàm sinh linh nào không nghe tiên tri ấy, sẽ bị tiêu trừ khỏi dân. 24 Các tiên tri từ Samuel và các vị kế theo hết thảy, các ngài đã nói lên và loan báo những ngày này.

25 "Còn anh em, anh em là con cái các tiên tri, con cái Giao ước Thiên Chúa đã kết với tổ tiên của anh em, khi Người phán cùng Abraham: Và trong dòng giống ngươi, mọi gia tộc trần gian sẽ được chúc lành. 26 Chính cho anh em trước tiên, mà Thiên Chúa đã cho tôi tớ Người sống lại, cùng sai Người đến chúc lành cho anh em, một khi mỗi người trong anh em biết hồi đầu từ bỏ tội ác của mình!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page