Vietnam Catholic Church NEWS

Tin Tức và Thời Sự

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 

Dòng Cát Minh tại Việt Nam được nâng lên hàng Phụ Tỉnh

Phỏng vấn Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng về vấn đề di dân tại Việt Nam

Khoá tập Nghi thức Thánh lễ tiếng Hmông dành cho các linh mục đang phục vụ tại các cộng đoàn Hmông

Thánh lễ Giỗ đầu Ðức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

Lễ Giỗ Mãn Tang Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống

Giáo tỉnh Hà Nội hội ngộ truyền thông 2019

Khóa mục vụ tư pháp tại Tòa Giám Mục Nha Trang

Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản kế nhiệm Giám Mục chính tòa Long Xuyên

ÐTC chấp thuận cho Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu từ nhiệm và Ðức cha Giuse Trần Văn Toản kế nhiệm

Ðại Hội Kinh Thánh Toàn Quốc tại Tòa Giám Mục Nha Trang

Ðại hội giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản

Thánh lễ an táng Viện Phụ Gioan Vương Ðình Lâm Ðan Viện Phước Sơn Bà Rịa

Lễ nhậm chức Giám mục Giáo phận Vinh của Ðức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long

Lời chúc mừng của ÐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh nhân ngày công bố thành lập Giáo phận Hà Tĩnh

Bài giảng của ÐTGM Giuse Vũ Văn Thiên trong Thánh lễ Công bố thành lập Giáo phận Hà Tĩnh

Thánh lễ Công bố quyết định thành lập Giáo phận Hà Tĩnh và Bổ nhiệm Ðức Giám Mục tiên khởi

Tân Giáo phận Hà Tĩnh mừng ngày thành lập Giáo phận và khởi đầu sứ vụ của ÐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Ðức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Ðức Cha Lorensô Chu Văn Minh

Ðức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận đơn từ nhiệm của Ðức cha Laurensô Chu Văn Minh

Tổng Giáo phận Sàigòn tổ chức Buổi cầu nguyện Ðại kết Kitô giáo

Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long đã đến Giáo phận Vinh

Ðức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp dâng Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ tại giáo phận Vinh

Tường trình về Hội nghị các Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Ðức tin

Ban Phép lành Tòa Thánh trong Thánh lễ mở tay

Phỏng vấn Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long tân giám mục Giáo phận Vinh

Phỏng vấn Ðức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp Giám mục tiên khởi Giáo phận Hà Tĩnh

Phái đoàn Giáo phận Vinh chào thăm Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long

20 Sự kiện liên tôn và Ðại kết trong năm 2018 tại Việt Nam

Giáo phận Hà Tĩnh thông báo Thánh lễ thành lập giáo phận ngày 11 tháng 02 năm 2019

 


Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2018

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2017

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2016

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2015

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2014

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2013

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2012

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2011

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2010

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2009

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2008

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2007

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2006

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2005

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2004

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2003

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2002

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2001

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 1999

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 1997~1998

Tổng Kết Giáo Hội Việt Nam trong năm 1996

Những cố gắng trong quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Tin Tức và Thời Sự Công Giáo hằng ngày

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page