Vietnam Catholic Church NEWS

Tin Tức và Thời Sự

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 

Ðức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh viếng thăm Việt Nam

Chào đón ÐTGM Marek Zalewski Ðại diện thường trú của Toà thánh Vatican tại Việt Nam

Ðại diện Thường Trú của Toà Thánh tại Việt Nam sẽ tạm trú tại khách sạn Pan Pacific Hà Nội

ÐTC bổ nhiệm ÐTGM Marek Zalewski làm Ðại diện Toà Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam

Ðức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh nguyên Giám mục Gp Ðà Nẵng đã được Chúa gọi về

Cáo Phó Ðức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh nguyên Giám mục GP Ðà Nẵng đã được Chúa gọi về

Thư Ðức Thánh cha gửi cộng đồng Công giáo tại Việt Nam

Thư Ðức Giáo Hoàng Phanxicô gửi cộng đoàn Công giáo Việt Nam

Thư Của ÐTC Phanxicô Về Vị Thế Và Chức Vụ Của Ðại Diện Thường Trú Tại Việt Nam

Phái đoàn Tổng Giáo phận Huế đến chào Ðức Tân Tổng Giám Mục Phó Giuse Ðặng Ðức Ngân

Tường thuật Thánh Lễ Tấn Phong Giám mục phụ Tá Giáo phận San Diego Michael Phạm Minh Cường

Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia

ÐTC bổ nhiệm Ðức cha Giuse Ðặng Ðức Ngân làm Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế

Thánh Lễ An Táng Ðức Cố Giám Mục Phêrô Trần Thanh Chung

Ðón Linh Cửu Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum

Nghi Thức Tẩn Liệm Và Thánh Lễ Ðưa Chân Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung

Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum qua đời

Ðức Thánh cha thành lập Ngân quỹ Ðức Hồng y Nguyễn Văn Thuận

Thánh Lễ Tạ ơn của Ðức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ Tân Giám mục Giáo phận Nha Trang

Thánh lễ Tấn phong Giám Mục Giáo phận Nha Trang Ðức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ

Nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Ðức Cha tân cử Giuse Huỳnh Văn Sỹ

Những tâm tình của Ðức cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ Giám mục Tân cử Giáo phận Nha Trang

Tâm tình của Ðức cha Cosma Hoàng Văn Ðạt

Ðức cha Giuse Ðỗ Quang Khang kế vị Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh

Thánh lễ Tạ ơn Kết thúc Sứ vụ Giám quản của Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh

Gặp gỡ Ðức tân Giám mục Phụ tá Giáo phận San Diego Michael Phạm Minh Cường

Linh mục gốc Việt Micae Phạm Minh Cường được ÐTC bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận San Diego

ÐTC bổ nhiệm cha Micae Phạm Minh Cường làm Giám mục Phụ tá Giáo phận San Diego Hoa Kỳ

Thánh lễ tạ ơn khởi đầu sứ vụ của Ðức cha Phêrô Kiều Công Tùng

Thánh lễ tạ ơn của Ðức cha Phêrô Lê Tấn Lợi Khiêm tốn và cậy dựa vào sức mạnh của Chúa

20 năm thương nhớ vị mục tử hiền lành và khiêm nhường Ðức cố Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nho

Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Ðức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi Giám Mục Phó Giáo Phận Cần Thơ

Nghi Thức Tuyên Xưng Ðức Tin Của Ðức Giám Mục Tân Cử Phêrô Lê Tấn Lợi

Thánh lễ truyền chức Giám mục Chính tòa Phát Diệm Ðức Cha Phêrô Kiều Công Tùng

Nghi thức tuyên xưng Ðức tin của Ðức Giám Mục Tân cử Phêrô Kiều Công Tùng

Thông tin về Lễ tấn phong Giám mục Giáo phận Nha Trang

Phái đoàn Giáo phận Nha Trang bái kiến Ðức Giám mục Tân cử Giuse Huỳnh Văn Sỹ tại TGM Qui Nhơn

Ðại hội Giới trẻ Công giáo Việt nam tại Nhật Bản lần thứ hai tại tu viện Susono Shizuoka

Giáo phận Phát Diệm hân hoan chào đón Ðức Giám mục Tân cử Phêrô Kiều Công Tùng

Ðức Thánh cha bổ nhiệm Tân Giám mục Giáo phận Nha Trang

Thư ngỏ ÐGM Giáo phận Qui Nhơn gởi Cộng đoàn dân Chúa thông báo Tân Giám mục Nha Trang

ÐTC bổ nhiệm cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ làm Tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Nha Trang

Thánh lễ Tạ ơn kết thúc Sứ vụ tại Phát Diệm của Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

Thánh lễ tạ ơn và nhận sứ vụ Giám mục Chính tòa của Ðức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

Thánh lễ giỗ giáp năm cha cố Phêrô Nguyễn Văn Kính tại Nhà thờ Giáo xứ Gò Thị Qui Nhơn

Thông cáo chung cuộc gặp gỡ phái đoàn Việt Nam và Tòa Thánh

Hai phái đoàn Việt Nam và Tòa thánh hội họp trao đổi tại Vatican

Thông báo Thánh lễ tạ ơn và nhận sứ vụ Giám mục Chính tòa của Ðức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

Phái đoàn Giáo phận Phát Diệm chào thăm Ðức Giám mục tân cử

Thông Báo Của Tòa Giám Mục Kon Tum Về Việc Xúc Phạm Thánh Lễ Tại Nhà Nguyện Giáo Họ Phaolô

Tòa Giám Mục Cần Thơ thông báo về việc Bổ Nhiệm Giám Mục Phó Giáo Phận Cần Thơ

Tòa Giám Mục Phát Diệm thông báo cầu nguyện cho Ðức Giám Mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng

Tòa Giám Mục Giáo Phận Hà Tĩnh thông báo ÐTC bổ nhiệm Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh

Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm Giám mục phó giáo phận Cần Thơ

Về Vụ Việc Cán Bộ Phá Rối Và Xúc Phạm Thánh Lễ Tại Giáo Họ Phaolô Thuộc Giáo Xứ Ðăk Giấc

Thánh lễ truyền chức Giám mục Giuse Bùi Công Trác

Nghi thức Tuyên Xưng Ðức Tin của Ðức Giám Mục tân cử Giuse Bùi Công Trác

Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục cho Ðức Cha Ðaminh Ðặng Văn Cầu

Nghi Lễ Tuyên Xưng Ðức Tin Và Tuyên Thệ Của Ðức Tân Giám Mục Ðaminh Ðặng Văn Cầu

Khẩu hiệu và Huy hiệu giám mục của Ðức cha Ðaminh Ðặng Văn Cầu tân Giám mục Chính tòa Gp Thái Bình

Thông báo TGM Thái Bình về Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Cho cha Ða minh Ðặng Văn Cầu

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm linh mục Giuse Bùi Công Trác làm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sàigòn

Tòa Giám mục Thái Bình Thông báo Giáo Phận Thái Bình Có Ðức Tân Giám Mục

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Cha Ðaminh Ðặng Văn Cầu làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình

Linh mục Việt Nam thứ ba được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá tại Mỹ

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Cha John Nhàn Trần làm giám mục phụ tá của TGP Atlanta

Lễ giỗ 20 năm Ðấng Ðáng kính Ðức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Thánh lễ An táng Ðức Cố Giám mục Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên

Những lời cám ơn của Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh trong Thánh Lễ Tạ Ơn kết thúc Sứ Vụ Giám Mục

Cáo phó Ðức cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên Nguyên Giám mục Giáo phận Vinh an nghỉ trong Chúa

Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên Cây Ðại Thụ Của Giáo Phận Vinh Ðã Ngã Xuống

Ðức cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên được Chúa gọi về vào lúc 13h00 ngày 29 tháng 8 năm 2022

Ðức Thánh Cha Phanxicô chính thức chấp nhận đơn từ nhiệm vì tuổi tác của Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh

Thư của Ðức Thánh Cha Phanxicô chúc mừng 50 năm Linh mục của Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh

Vài tâm tình của Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh gửi gia đình Giáo phận Nha Trang

Một cuộc gặp gỡ của Nhóm Làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã diễn ra tại Hà Nội

Thánh lễ tạ ơn khởi đầu sứ vụ của Ðức tân Giám mục Chính tòa Hải Phòng Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

Thánh lễ tạ ơn của Ðức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên tại Hải Phòng

Thông báo của Tòa Giám Mục Hải Phòng về việc bổ nhiệm Ðức Tân Giám Mục Hải Phòng

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản làm Giám mục Chính tòa GP Hải Phòng

Thông báo về sự việc Hai cán bộ phá rối và xúc phạm Thánh Lễ tại Nhà thờ Vụ Bản Hoà Bình

Thánh lễ truyền chức Ðức cha Ðaminh Hoàng Minh Tiến Tân Giám mục Giáo phận Hưng Hóa

Thư Cảm Ơn của Cha Giám Tỉnh Dòng Ða Minh về biến cố của Cha Giuse Trần Ngọc Thanh OP

Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh bị chém chết khi đang ngồi tòa giải tội

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Linh mục Ðaminh Hoàng Minh Tiến làm Giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa

Thánh lễ đầu tiên trong sứ vụ Giám mục của Ðức cha phó Giuse Ðỗ Quang Khang

Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Ðỗ Quang Khang

Nghi thức tuyên xứng đức tin của Ðức tân Giám mục Giuse Ðỗ Quang Khang

Ðức Thánh cha bổ nhiệm cha Giuse Ðỗ Quang Khang làm giám mục phó giáo phận Bắc Ninh

Thư Phân Ưu của ÐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh nhân dịp Cha GB Etcharren qua đời tại Huế

Lễ giỗ của Ðấng Ðáng Kính Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại Roma 2021

Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I năm 2021 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Hội đồng Giám mục Việt Nam khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I năm 2021

Ðức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm của Ðức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Thánh Lễ Khởi Ðầu Sứ Vụ Mục Tử Giáo Phận Xuân Lộc của Ðức Cha Gioan Ðỗ Văn Ngân

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức cha Gioan Ðỗ Văn Ngân làm tân giám mục chính toà Gp Xuân Lộc

 

Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam năm 2020

Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận một câu chuyện Kitô hữu tuyệt vời

Ðức Thánh Cha chấp thuận đơn từ chức của Ðức cha Vũ Tất giám mục giáo phận Hưng Hoá

Thư Ðại diện Tòa Thánh gửi hàng giáo phẩm và tín hữu Việt Nam

50 năm Dòng Ðức Mẹ Người Nghèo hiện diện tại Việt Nam

350 năm Dòng Mến Thánh Giá Linh đạo của Ðức Cha Pierre Lambert De La Motte

350 năm Dòng Mến Thánh Giá Ba mươi Hội Dòng Mến Thánh Giá

350 năm Dòng Mến Thánh Giá Công cuộc canh tân Dòng Mến Thánh Giá thế kỷ XX

350 Năm Dòng Mến Thánh Giá Lịch Sử Dòng Mến Thánh Giá Thời Kỳ Tử Ðạo

350 năm Dòng Mến Thánh Giá Lịch sử Dòng Mến Thánh Giá thời kỳ đầu

350 Năm Dòng Mến Thánh Giá Cuộc đời Ðức cha Pierre Lambert De La Motte

Những Giáo phận Việt Nam đã có thông báo dâng lễ trở lại

Giáo hội Công Giáo dấn thân trong sứ mạng Giáo dục

Các giám mục Việt Nam khuyến khích dân Chúa tiếp tục sống đức tin sau đại dịch

Phái đoàn Tòa Tổng Giám mục Huế kính mừng Ðại Lễ Phật Ðản PL 2564

Thư của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam Gửi Cộng Ðồng Dân Chúa

Giáo phận Long Xuyên ước mong trở thành một bông hoa dâng tiến Mẹ Maria

Tấm lòng người cha chung của Giáo phận Xuân Lộc trong đại dịch covid 19

Phỏng vấn Ðức Tổng Giám Mục Ðại diện Tòa Thánh tại Việt Nam về đại dịch Covid 19

Ủy ban Phụng Tự giải thích về rước Mình Thánh Chúa trong hoàn cảnh hiện nay

Các Giám mục Việt Nam kêu gọi giúp đỡ người gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

Thông báo về việc cử hành ngày toàn quốc cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt

Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh

Chương Trình các Thánh lễ trực tuyến tại các Giáo phận Việt Nam

Ủy ban Phụng Tự: Những lưu ý về trực tuyến Thánh Lễ

Giáo phận Ðà Nẵng Tạm Dừng Cử Hành Thánh Lễ Tập Trung

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn Thông báo tạm ngừng thánh lễ trong giáo phận

Tòa Giám mục Xuân Lộc Thông báo số 04 về dịch cúm COVID 19

Tòa Giám mục Long Xuyên Thông báo về Ðại dịch Covid 19

Tòa Giám Mục Thái Bình Thông báo về đại dịch COVID 19

Tòa Giám mục Lạng Sơn Cao Bằng Thông báo về dịch bệnh COVID 19

Thư Mục Vụ của Ðức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo lòng Chúa thương xót và nhân loại tội lỗi

Ðồng Bằng Sông Cửu Long bị bức tử và tiếng kêu cứu cần được lắng nghe

Những người gần Trời xa đất Ngày hội Nên thánh tại Sở Kiện

Tòa Giám Mục Bà Rịa thông báo về việc phòng chống dịch bệnh covid 19

Lễ Giỗ 3 Năm Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn Thông báo về dịch bệnh Covid 19

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thầy giảng Anrê Phú Yên được tôn phong Chân phước

Cha Bernard de Terves MEP chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo cho các chủng sinh tại Ðại Chủng Viện Huế

Canh tân các hoạt động mục vụ theo viễn tượng truyền giáo

Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Ðệ Ðường hướng tái truyền giáo của Giáo phận Thái Bình

Thư Mục Vụ Mùa Chay 2020 tại Tổng Giáo Phận Huế

Thư Mục Vụ Mùa Chay 2020 Của Ðức Giám Mục Giáo Phận Vinh

Thư mục vụ Mùa Chay năm 2020 của Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Thư mục vụ mùa Chay 2020 của Ðức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

Giáo phận Phan Thiết khánh thành phòng học thông minh smartclass

Thư mục vụ Mùa Chay 2020 của Giáo phận Bắc Ninh

Hướng dẫn phụng vụ mục vụ mùa dịch bệnh Covid 19

Thông cáo về linh mục Giuse Hoàng Trọng Hữu phục vụ trong khu cách ly dịch bệnh tại xã Sơn Lôi

Cần chú ý đến việc giáo dục lương tâm cho người trẻ

Tâm tình tri ân 350 năm thành lập dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

Lời nguyện trong cơn dịch bệnh Covid 19

Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ và Thiếu Nhi họp mặt 2020

Sứ mạng Chìa khóa để hiểu đời sống thánh hiến hôm nay

Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm công trình trùng tu Nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn

60 năm Giáo phận Mỹ Tho Bài 2 Các vị Chủ Chăn đáng kính

Học tập trong đời tu

Thư Chung của Ðức Cha Giáo Phận Xuân Lộc về việc cầu nguyện trước Ðại dịch Virus Corona

Tổng Giáo Phận Hà Nội khai mạc tháng nên thánh dành cho tu sĩ

Thông báo của HÐGM Việt Nam về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona

Nhật ký chuyến thăm viếng mục vụ vùng sâu vùng xa trong những ngày cuối năm Kỷ Hợi

Thư gửi sinh viên học sinh Công giáo nhân dịp mừng xuân Canh Tý

Tài liệu Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất 2020

Tết có anh em lương dân

Chàng trai nặn dáng cho đồ họa Công giáo Việt Nam

Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Ðồ Dân Ngoại mừng Lễ Bổn Mạng

Các Ðức Giám mục Giáo tỉnh Hà Nội họp mặt Tất niên năm Kỷ Hợi

Thư của Ðức cha Chủ tịch Ủy Ban Kinh Thánh gởi cộng đồng dân Chúa

Cuộc Thi Văn Hóa Nghệ Thuật Ðất Mới và Nét Ðẹp Công Giáo 2020

Thư Mục Vụ của Ðức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên Mùa Xuân Canh Tân

Ðức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn ban huấn từ trong khóa học Lãnh đạo Phục vụ VII

Ðồng Tâm nhưng tâm bất an

Giáo phận Phú Cường Chuyên mục Giải Ðáp Hôn Nhân Công Giáo

Hội Thao Các Giáo Sĩ Trẻ Một Tinh Thần Minh Mẫn

Thư Mục Vụ của Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo linh mục tu sĩ  tông đồ của lòng thương xót

Ðại Chủng Viện Huế tổ chức hoạt động Ngoại khóa y khoa thường thức

Các cuộc Hội Thảo trong năm 2019 về Chữ Quốc Ngữ

60 năm Giáo phận Mỹ Tho Bài 1 Quyết Ðịnh Lịch Sử

Ðến với anh em lương dân qua lịch truyền giáo 2020

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh và tôn vinh Ðức Mẹ La Vang tại Tổng Giáo Phận Huế

Ðức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Ðức Tổng giám mục Nguyễn Văn Tốt

Tập huấn di cư an toàn và phòng tránh buôn người

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Ðức Mẹ Trà Kiệu

Thánh Lễ An Táng Cho Người Bình Thường Thầy Phêrô Nguyễn Ðình Phục

Thánh lễ tạ ơn đặt viên đá góc xây dựng Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình

 


Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2019

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2018

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2017

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2016

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2015

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2014

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2013

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2012

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2011

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2010

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2009

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2008

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2007

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2006

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2005

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2004

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2003

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2002

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2001

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 1999

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Việt Nam trong năm 1997~1998

Tổng Kết Giáo Hội Việt Nam trong năm 1996

Những cố gắng trong quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Tin Tức và Thời Sự Công Giáo hằng ngày

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page