Các cuộc Hội Thảo trong năm 2019

về Chữ Quốc Ngữ

 

Các cuộc Hội Thảo trong năm 2019 về Chữ Quốc Ngữ.

Linh mục Anh Trần, SJ.


Các cuộc Hội Thảo trong năm 2019 về Chữ Quốc Ngữ.


Ðà Nẵng (WHÐ 07-01-2020) - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày vua Khải Ðịnh ký đạo dụ kết thúc khoa cử Hán học ở Trung Kỳ, mở đường cho việc công nhận chữ Annam theo mẫu tự Latinh, còn gọi là chữ Quốc ngữ trở thành văn tự chính thức của Việt Nam, nhiều cuộc hội thảo trong và ngoài nước được các viện nghiên cứu và trường đại học tổ chức trong năm 2019 để ghi nhớ sự kiện lịch sử này.

Trong số các cuộc hội thảo diễn ra năm 2019, có hai cuộc hội thảo được nhiều người quan tâm nhiều nhất. Ðó là cuộc hội thảo văn hoá "400 Năm Hình Thành và Phát Triển Chữ Quốc Ngữ" do Uỷ Ban Văn Hoá Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam tổ chức vào ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2019. Gần đây hơn là cuộc hội thảo khoa học kép "100 Năm Chữ Quốc Ngữ ở Việt Nam" do hội Ngôn Ngữ Học Thành phố Sàigòn tổ chức tại Thành phố Sàigòn vào ngày 21 tháng 12 năm 2019 và hội Khoa Học Lịch Sử Thành phố Ðà Nẵng kết hợp với công ty Tao Ðàn Thư Quán đồng tổ chức tại Ðà Nẵng - Thanh Chiêm - Hội An, các ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2019.

Các cuộc hội thảo này được tổ chức khá chuyên nghiệp và theo như đánh giá của những người tham dự, có nhiều bài tham luận và nghiên cứu chuyên sâu. Trong hai cuộc hội thảo tháng 12 năm 2019, ngoài sự đóng góp của các chuyên gia trong nước còn có các bài tham luận từ Mỹ, Úc, Canada, Thuỵ Sĩ và Bồ Ðào Nha. Ðặc biệt Linh mục Giáo sư Roland Jacques đã tham dự và phát biểu tại hai cuộc hội thảo ở Thành Phố Sàigòn và Ðà Nẵng.

Các thuyết trình viên trong các cuộc hội thảo đã đánh giá cao vai trò của chữ Quốc ngữ trong văn học và văn hoá đương đại. Ða số cho rằng việc cải cách chữ Quốc ngữ là không cần thiết và không khả thi. Ngoài ra vấn đề công lao của các thừa sai và giáo dân Công giáo trong quá trình hình thành và phát triển chữ Quốc ngữ đã được ghi nhận đúng đắn.

Các cuộc hội thảo trong tháng 10 và tháng 12 năm 2019 cũng đã thu hút dư luận chung, một phần là nhờ vào việc quảng bá trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Nhìn chung, mặc dù có một vài tranh cãi ngoài lề, nhưng các cuộc hội thảo về chữ Quốc ngữ trong năm 2019 đã kết thúc trong bầu không khí tốt đẹp.

Linh mục Anh Trần, SJ.

(Nguồn: hdgmvietnam.com)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page