Ðức Thánh Cha nhận đơn từ chức

của Ðức Tổng giám mục Nguyễn Văn Tốt

 

Ðức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Ðức Tổng giám mục Nguyễn Văn Tốt.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 02-01-2020) - Hôm 02 tháng 01 năm 2020, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhận đơn từ chức Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka của Ðức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, 70 tuổi, sau 5 năm 8 tháng phục vụ tại đây.

Ðức Tổng giám mục Phêrô Tốt là người Việt Nam duy nhất làm Sứ Thần Tòa Thánh. Ngài sinh ngày 15 tháng 04 năm 1949 tại Bình Dương, thuộc Giáo phận Phú Cường, du học Roma và thụ phong linh mục năm 1974, và từng làm Phó Giám đốc Trường truyền giáo.

Cha Phêrô Nguyễn Văn Tốt gia nhập trường ngoại giao Tòa Thánh, đậu cử nhân giáo luật và tiến sĩ thần học. Ra trường năm 1985, Cha được bổ đi nhiều Sứ Quán Tòa Thánh như Panama, Brazil, Congo Zaire, Ruanda, Pháp, và ngày 25 tháng 11 năm 2002 được thăng Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Benin và Togo, sau đó chuyển sang Cộng hòa Tchad và Trung Phi, tiếp đến là Costa Rica và sau cùng là Sri Lanka từ ngày 22 tháng 3 năm 2014.

Theo luật trước đây, vị Sứ Thần Tòa Thánh đương nhiên về hưu khi tròn 75 tuổi, nhưng Ðức Thánh Cha Phanxicô đã thay đổi luật này, theo đó khi đến 75 tuổi, vị Sứ Thần đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh Cha để ngài quyết định. Nhưng nay Ðức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt xin từ nhiệm sớm.

(SS. Vat 2-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page