Tường Thuật
Chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC
tại Chiavari và Brescia
(18-20/09/1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Radio Veritas Asia Home