Kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ
của ÐTC tại Brescia

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Brescia.

Castelgandolfo - 21.09.98 - Chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Brescia, nhân dịp bế mạc kỷ niệm 100 năm sinh nhật Ðức Phaolo VI và lễ phong Chân Phước cho Ðầy Tớ Chúa Giuseppe Tovini, đã kết thúc rất tốt đẹp vào lúc 19:30 Chúa Nhật 20/09/98. Xem ra ÐTC không cảm thấy mệt nhọc. Sáng thứ Hai 21.09.98, tại Castelgandolfo, ngài tiếp các vị Sứ Thần Tòa Thánh tại Slovak, Uganda, Bolivia, Panamà, Algérie và Tunisie, Malta và Libia.

Trước khi trở về Roma, trong nhà thờ chính toà Brescia, ÐTC đã gặp các nhân viên lo mục vụ gia đình và học đường. Ðây là một cuộc gặp gỡ rất được chờ đợi và đã diễn ra trong bầøu khí thân mật, dưới hình thức cử hành phụng vụ Lời Chúa.

Trong diễn văn đọc cho các người tham dự cuộc gặp gỡ, ÐTC nhấn mạnh đến việc phải có can đảm đi ngược chiều, phải có can đảm cổ võ gia đình ngày nay, trong lúc có những thay đổi nhanh chóng về phong tục và có sự phổ biến thuyết tương đối luân lý, đe đọa chính các nền tảng xã hội. ÐTC kêu gọi hãy hoạt động để tái xác nhận các giá trị của hôn nhân trong lương tâm con người, trong nền văn hóa và trong luật pháp. Ngài nhắc lại dấn thân của Ðức Phaolô VI. Với Thông Ðiệp về Sự Sống con người, được công bố cách đây đúng 30 năm, Ðức Phaolô VI không muốn đề cao sứ vụ của các đôi vợ chồng được mời gọi trở nên những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc thông ban sự sống. Trong khi cám ơn các đoàn thể đã cộng tác vào việc giáo dục con người sống phục vụ cho những giá trị của sự sống, ÐTC nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc cộng tác giữa học đường và gia đình. ÐTC đã nói như sau: "Mọi loại học đường, công cũng như tư, đều được kêu gọi tham dự, bắt đầu từ học đường của Nhà Nước. ÐTC Gioan Phaolô II còn quả quyết thêm rằng: "Ước gì việc lựa chọn công việc giáo dục và loại học đường, có khả năng giúp đỡ việc tăng trưởng về mọi phương diện cho con cái.


Back to Radio Veritas Asia Home Page