Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Marcô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |


- Chương 13 -

5. Diễn Từ Chung Luận

 

Nhập Ðề

1 Ðang đi ra khỏi Ðền thờ, thì một môn đồ nói với Ngài: "Lạy Thầy, xin hãy coi: đá đâu như thế? kiến trúc đâu như thế?" 2 Nhưng Ðức Yêsu nói với người ấy: "Ngươi thấy kiến trúc vĩ đại ấy? [ở đó] sẽ không để đá còn trên đá, bất cứ gì cũng bị phá tan tành".

3 Và Ngài ngồi trên núi Cây Dầu, đối diện với Ðền thờ thì Phêrô, Yacôbê, Yoan và Anrê hỏi riêng Ngài: 4 "Xin nói cho chúng tôi biết: bao giờ các điều ấy sẽ xảy ra, và sự gì sẽ là điềm báo mọi sự ấy sắp hoàn tất?"

Ðiềm báo

5 Nhưng Ðức Yêsu;ên tiếng nói với họ: "Các ngươi hãy coi chừng đừng để ai lừa gạt các ngươi. 6 Sẽ có nhiều kẻ đội danh Ta đến nói rằng: Chính là Ta! Và họ sẽ lừa gạt được nhiều người".

7 "Khi các ngươi nghe có giặc giã, và tin đồn giặc giã, các ngươi chớ khiếp sợ: Sự phải xảy đến, nhưng chưa phải là cùng tận. 8 Vì dân này sẽ dấy lên chống dân kia, nước này chống nước nọ. Ðó đây sẽ có động đất, sẽ có đói kém. Các sự ấy là khởi điểm của đao cồn chuyển cữ".

9 "Các ngươi hãy coi chừng về chính mình! Người ta sẽ nộp các ngươi cho công nghị và hội đường; các ngươi sẽ bị đánh đòn và phải đứng trước quan quyền và vua Chúa vì Ta, để làm chứng trước mặt họ. 10 Nhưng Tin mừng phải được loan báo trước cho mọi dân tộc".

11 "Và khi người ta dẫn đi giải nộp các ngươi, các ngươi đừng lo toan trước phải nói gì, nhưng điều gì ban cho các ngươi ngay bây giờ đó, các ngươi hãy nói, vì không phải các ngươi nói mà là Thánh thần. 12 Anh sẽ nộp em để bị xử tử; cha nộp con; con cái đứng lên chống lại cha mẹ, và làm cho họ bị giết. 13 Và các ngươi sẽ bị mọi người ghét vì danh Ta. Nhưng kẻ nào kiên nhẫn đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu".

Cùng tận

14 "Khi các ngươi thấy ghê tỡm hoang tàn đóng nơi không được có - ai đọc thì lo mà hiểu - bấy giờ ai ở Yuđê, hãy trốn lên núi; 15 ai ở trên sân gác thì đừng xuống nhà mà lấy vật gì; 16 và ai ra đồng, đừng quay lại đàng sau mà lấy áo choàng của mình. 17 Khốn cho người mang thai hay bú mớm con dại trong những ngày ấy! 18 Các ngươi hãy cầu xin để đừng xảy ra nhằm mùa đông. 19 Vì những ngày ấy sẽ là một sự khốn quẫn ghê gớm chưa từng thấy xảy ra như thế từ khởi nguyên tạo thành Thiên Chúa tạo dựng cho đến bây giờ, và cũng sẽ không hề xãy ra nữa. 20 Và nếu Chúa không rút ngắn những ngày ấy lại, thì đừng có hòng một ai thoát khỏi, nhưng vì những kẻ được chọn Người đã tuyển lựa, thì các ngày ấy, Người đã rút ngắn".

21 "Bấy giờ nếu có ai bảo các ngươi: Này Ðức Kitô ở đây! - hay: Ngài đó kìa! - thì các ngươi đừng tin. 22 Sẽ có những Kitô giả, và tiên tri giả chỗi dậy và chúng sẽ làm được những dấu thiêng và điềm lạ, để phỉnh gạt, nếu có thể, những kẻ đã được chọn. 23 Phần các ngươi, hãy coi chừng: Ta đã dặn các ngươi cả rồi đó!"

24 "Nhưng trong những ngày ấy, sau cơn khốn quẩn ấy,

mặt trời sẽ tối sầm,

mặt trăng mất sáng,

25 tinh tú tự trời sa xuống,

và các quyền năng từng trời bị lay chuyển".

26 "Và bấy giờ người ta sẽ thấy Con người đến trong mây với quyền năng cao cả và vinh quang. 27 Và bấy giờ, Ngài sẽ sai các thiên thần mà thâu họp những kẻ được chọn [của Ngài] tự bốn phương, từ mút cùng mặt đất, đến mút cùng chân trời".

28 "Nghiệm xem cây vả, các ngươi hãy hội lấy làm thí dụ: Khi cành nó uốn mền và lá trổ sinh, thì các ngươi biết mù hè gần bên. 29 Cũng vậy, khi các ngươi thấy các điều ấy xảy ra, thì các ngươi cũng biết là: Ngài đã đến gần bên cửa!"

30 "Quả thật, Ta bảo các ngươi: thế hệ này sẽ không qua, cho đến khi mọi điều ấy xảy đến. 31 Trời đất sẽ qua đi nhưng lòi Ta nói sẽ không bao giờ qua đi!"

32 "Về ngày ấy hay giờ ấy, thì chẳng ai biết được, cả thiên thần trên trời, cả Con nữa, trừ phi là Cha!"

Hãy tỉnh thức

33 "Coi chừng! Hãy tỉnh thức! Vì các ngươi không biết bao giờ đến lúc đó. 34 Cũng như người kia trẩy đi xa để nhà lại, và cho tôi tớ quyền hành, mỗi người mỗi việc, và că dăn người canh cửa lo tỉnh thức, 35 vậy các ngươi hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết chủ nhà đến, chiều nay hay nữa đêm, gà gáy hay tảng sáng, 36 Kẻo thình lình Ngài đến lại gặp các ngươi đang ngủ. 37 Ðiều Ta nói với các ngươi Ta cũng nói với hết mọi người: Hãy tỉnh thức!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page