Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Marcô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |


- Chương 02 -

2. Xung Ðột Với Các Ký Lục

 

Chữa người bất toại

1 Sau nhiều ngày, Ngài lại vào Capharnaum, người ta nghe biết Ngài có nhà, 2 thì hội lại đông đến nổi không còn chỗ chứa, đến nổi trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe.

3 Người ta đem đến cho Ngài một người bất toại, có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì đông người, nên không thể đem đến cho Ngài, thì họ dỡ mái nhà. chỗ có Ngài, khoét lỗ rồi đem mền chõng người bất toại nằm mà thòng xuống. 5 Thấy lòng tin của họ, Ðức Yêsu nói với người bất toại rằng:" Này con, tội lỗi con được tha!" 6 Ngồi đó có mấy ngưòi ký lục, và họ nghĩ thầm rằng: 7 "Tại sao y dám nói thế? Y nói phạm thượng! Ai nào có thể tha tội được, trừ phi Thiên Chúa" 8 Tức khắc trong thần trí Ngài, Ðức Yêsu biết họ đang suy tính như thế trong lòng họ, nên Ngài nói với họ: "Sao lại suy tính như thế trong lòng các ông? 9 Cái gì dễ hơn nào: hoặc nói với người bất toại: "Tội lỗi của con đã được tha" - hay là nói: "Hãy chỗi dậy vác mền chõng mà đi?" 10 Song để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất " - Ngài nói với người bất toại: 11 "Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác lấy mền chõng mà về nhà!" 12 Người ấy đã chỗi dậy, và liền vác mền chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến cho ai nấy sửng sốt mà tôn vinh Thiên Chúa, mà rằng: "Ta chưa hề thấy thế bao giờ!"

Kêu gọi ông Lêvi

13 Ngài lại đi ra dọc theo mé biển; và dân chúng hết thảy đến với Ngài, và Ngài dạy dỗ họ.

14 Ði ngang qua thấy Lêvi con của Alphê ngồi nơi sở thuế, và Ngài nói:" Hãy theo Ta!" Và ông đứng dậy đi theo Ngài.

Dùng bữa với người thu thuế và tội lỗi

15 Ðức Yêsu đương ngồi ăn tại nhà Lêvi, có nhiều người thâu thuế và kẻ có tội đồng bàn với Ngài; vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài. 16 Những ký lục thuộc Biệt phái thấy Ngài ngồi ăn với những người tội lỗi và thu thuế, thì họ nói với môn đồ Ngài:" Tại sao ông ấy lại ăn với quân thu thuế và tội lỗi?" 17 Nghe được, Ðức Yêsu nói với họ: "Có cần đến lương y, hẳn không phải là người lành mạnh, mà là kẻ ốm đau! Ta không đến kêu gọi những người công chính, mà là những kẻ tội lỗi".

Về việc ăn chay

18 Bấy giờ môn đồ của Yoan và Biệt phái đang giữ chay; người ta đến nói với Ngài:" Tại sao môn đồ của Yoan và môn đồ của Biệt phái ăn chay, còn môn đồ Thầy lại không ăn chay?" 19 Và Ðức Yêsu bảo họ: "Khách đám cưới có ăn chay trong lúc có tân lang ở với họ không? Bao lâu họ có tân lang ở với họ, ắt họ không thể ăn chay. 20 Nhưng sẽ đến những ngày tân lang bị cất đi khỏi họ; và bấy giờ họ sẽ ăn chay, trong ngày ấy."

21 "Không ai lấy miếng vải mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, mảnh điền thêm mới kia nơi áo cũ sẽ co nó lại, và rách càng tệ hơn. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bì cũ, chẳng vậy, rượu sẽ toạc bì ra, mà rượu và bì đều hư mất. Nhưng rượu mới vào bì mới!"

Qua ruộng lúa ngày Hưu lễ

23 Và xảy ra là một ngày Hưu lễ, Ngài đi ngang qua đồng lúa, thì các môn đồ tra tay mở đường bằng bức gié lúa. 24 Biệt phái nói với Ngài:" Coi kìa! Ngày Hưu lễ, sao họ lại làm điều không được phép?" 25 Và Ngài nói với họ: "Các ông lại đã không đọc bao giờ Ðavit đã làm gì khi ông cùng bộ hạ bị túng đói haysao? 26 Làm sao ông đã vào nhà Thiên Chúa, dưới thời Abyathar thượng tế, và đã ăn bánh trưng hiến mà không ai được phép ăn, trừ phi là hàng tư tế; rồi ông đã phát cho cả bộ hạ nửa?"

27 Và Ngài bảo họ: "Hưu lễ đã đặt ra vì người ta chứ không phải người ta vì Hưu lễ! 28 Cho nên Con Người là Chúa cả ngày Hưu lễ!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page