Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Marcô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |


- Chương 10 -

II. Sứ Vụ Tại Yêrusalem

1. Ngang Qua Phêrê Và Yuđê

 

Vấn đề ly dị

1 Chỗi dậy khỏi đó, Ngài đến vùng Yuđê, và miền bên kia sông Yorđan; dân chúng lại tấp nập đến với Ngài, và theo thường lệ, Ngài dạy dỗ họ. 2 Và Biệt phái đến gặp Ngài và hỏi: "Có được phép rẫy vợ không?" mục đích là để thử Ngài. 3 Ðáp lại, Ngài nói với họ: "Môsê đã truyền sao cho các ông?" 4 Họ đáp: "Môseê đã cho phép viết ly thư mà rẫy vợ". 5 Nhưng Ðức Yêsu nói với họ: "Vì lòng lì lợm của các ngươi, mà Môsê đã viết giới luật đó cho các ngươi. 6 Nhưng từ khởi nguyên tạo thành: Là nam là nữ Ngươì đã dựng nên chúng. 7 Bởi thế mà đàn ông sẽ bỏ cả cha mẹ mình, 8 và cả hai, chúng sẽ nên một thân xác. 9 Vậy điều Thiên Chúa đã phối hợp thì ngươi ta chớ có phân ly!" 10 Về nhà, môn đồ hỏi Ngài lại về điều đó. 11 Ngài nói với họ: "Ai rẫy vợ mình mà cưới vợ khác, tức là ngoại tình đối với vợ mình; 12 và nếu vợ bỏ chồng mà đi lấy chồng khác, thì nó phạm tội ngoại tình".

Chúa Yêsu và các trẻ em

13 Người ta đem các em nhỏ đến với Ngài để Ngài đụng đến chúng. Nhưng môn đồ quát rầy chúng. 14 Thấy vậy, Ðức Yêsu phật ý và nói với họ: "Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những người như thế. 15 Quả thật, Ta bảo các ngươi: ai không đón nhận lấy Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì sẽ không được vào trong đó!" 16 Rồi Ngài bồng ẵm chúng, đoạn đặt tay mà chúc lành cho chúng.

Một người giàu có

17 Nhằm lúc Ngài ra đi lên đàng, thì có người chạy lại qùi xuống bái lạy Ngài: "Lạy Thầy tốt lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đòi làm cơ nghiệp?" 18 Nhưng Ðức Yêsu nói với người ấy: "Sao ngươi nói Ta tốt lành? Không có ai tốt lành trừ phi có một Thiên Chúa. 19 Ngươi biết các giới răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ quịt của người, hãy thảo kính cha mẹ". 20 Người ấy nói với Ngài: "Thưa Thầy, mọi điều đó tôi đã giữ từ thuở bé". 21 Ðức Yêsu nhìn người ấy đem lòng yêu mến, mà bảo rằng: "Ngươi chỉ thiếu một điều: đi đi! có gì thì đem bán mà cho kẻ khó, và ngươi sẽ có một kho tàng trên trời, đoạn hãy đến theo Ta!" 22 Người ấy sầm mặt xuống vì lời đó mà bỏ đi buồn rầu, vì nó có nhiều của.

Mối nguy hiểm gây nên bởi của cải

23 Nhìn quanh Ngài, Ðức Yêsu nói với môn đồ: "Những người có của khó vào được Nước Thiên Chúa biết bao!" 24 Môn đồ ngẩn người ra vì những lời của Ngài. Nhưng Ðức Yêsu lại lên tiếng nói: "Này các con, khó vào được Nước Thiên Chúa biết bao! 25 Lạc đà qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu có vào được Nước Thiên Chúa". 26 Họ hết sức kinh ngạc mà nói với nhau: "Thế thì ai còn có thể được cứu?" 27 Ðức Yêsu nhìn thẳng họ mà nói: "Nơi loài người, một điều không thể được, nhưng không thế nơi Thiên Chúa, vì mọi sự đều là có thể nơi Thiên Chúa!"

Phần thưởng những kẻ từ bỏ mọi sự để theo Chúa Yêsu

28 Phêrô lên tiếng thưa Ngài: "Này chúng tôi từ bỏ mọi sự mà đi theo Thầy". 29 Ðức Yêsu nói: "Quả thật Ta bảo các ngươi: không ai bỏ nhà cửa, hay anh em chị em, hay cha mẹ, hay con cái, hay ruộng nương vì Ta và vì tin mừng, 30 mà lại không lĩnh lấy gấp trăm bây giờ ở đòi này về nhà cửa, anh em và chị em, mẹ và con cái cùng ruộng nương, làm một với cấm cách bắt bớ, và sự sống đời đời trong thời sẽ đến. 31 Nhưng có nhiều kẻ đầu hết sẽ nên cuối hết, và những kẻ cuối hết sẽ nên đầu hết".

 

2. Ðoạn Cuối Hành Trình Ði Yêrusalem

 

Báo Thương khó 3

32 Họ đang đi dọc đàng để lên Yêrusalem và Ðức Yêsu dẫn đầu đi trước họ, và họ kinh hoàng, còn những kẻ theo sau thì sợ hãi. Ngài lại đem theo nhóm mười hai và bắt đầu nói với họ về những điều sắp xảy đến cho Ngài rằng: 33 "Này chúng ta lên Yêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, và ký lục; người ta sẽ lên án tử hình cho Ngài và sẽ nộp Ngài cho dân ngoại, 34 và người ta sẽ nhạo báng Ngài, khạc nhổ trên Ngài, đánh đòn Ngài và giết đi, và ba ngày sau Ngài sẽ sống lại".

Con cái ông Zêbêđê

35 Yacôbê và Yoan, những người con của ông Zêbêđê, đến với Ngài và nói với Ngài: "Thưa Thầy, chúng tôi ước chớ gì Thầy làm cho chúng tôi điều chúng tôi xin Thầy". 36 Ngài nói với họ: "Các ngươi muốn ta làm gì cho các ngươi?" 37 Họ thưa Ngài: "Xin cho chúng tôi được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả, trong vinh quang của Thầy". 38 Ðức Yêsu nói với họ: "Các ngươi không biết các ngươi xin gì! Các ngươi có thể uống chén Ta uống, và chịu thanh tẩy thứ thanh tẩy Ta phải chịu không?" 39 Họ nói với Ngài: "Thưa được". Ðức Yêsu bảo họ: "Chén Ta uống, các ngươi sẽ uống, thanh tẩy Ta chịu, các ngươi sẽ chịu: 40 còn việc ngồi bên hữu hay là bên tả Ta, Ta không có quyền ban, nhưng là dành cho ai điều ấy đã được dọn cho".

Người làm đầu phải hầu hạ

41 Nghe được, thì mười hai người kia đâm phẩn uất với Yacôbê và Yoan. 42 Ðức Yêsu gọi họ lại mà bảo họ: "Các ngươi biết: các kẻ được coi là thủ lãnh các dân tộc thì làm Chúa trên họ, và những người làm lớn nơi họ thì bắt họ phục quyền. 43 Nơi các ngươi thì không như thế! Ai muốn làm lớn trong các ngươi thì hãy hầu hạ các ngươi. 44 và ai muốn cầm đầu giữa các ngươi, thì hãy làm tôi tớ mọi người. 45 Vì chưng Con Người không đến để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ, và thí mạng sống mình làm giá chuộc thay cho nhiều người".

Người mù thành Yêricô

46 Và họ đến Yêricô. Lúc Ngài ra khỏi Yêricô cùng với môn đồ và dân chúng nhiều lắm, thì có con của Timê và Batrimê, một người mù ăn xin, ngồi ở vệ đàng. 47 Nghe biết là Ðức Yêsu Nazaret đó, thì hắn lên tiếng kêu rằng: "Yêsu con Ðavít, xin thương xót tôi!" 48 Nhiều người quát bảo hắn im đi, nhưng hắn càng kêu hơn nữa: "Lạy con Ðavít, xin thương xót tôi!" 49 Ðứng lại, Ðức Yêsu nói: "Gọi người ấy!" Người ta gọi người mù mà bảo hắn: "Hãy vững lòng! Dậy đi, Ngài gọi anh đó". 50 Hắn vất áo choàng một bên, nhảy chồm dậy mà đến cùng Ðức Yêsu. 51 Ðức Yêsu lên tiếng nói với hắn: "Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?" Người mù đáp lại Ngài:" Rabbuni! xin cho tôi thấy được!" 52 Và Ðức Yêsu bảo hắn: "Hãy đi, lòng tin của ngươi đã cứu ngươi". Và lập tức hắn đã thấy được, và theo Ngài lên đường.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page