Ðại Học Hè

Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ

 

 

1963 Orsonnens, Suisse. Tel: (0041)-26-653-1960

2B Rue de La Bruche, 67116 Reichstett, France. Tel: (0033)-3-8820-5822

e-mail: Dinhhuong@aol.com

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

 


 

-- Ðại Học Hè khai diễn hằng năm vào tuần lễ đầu của tháng tám, kéo dài ít nhất một tuần.

-- Nội dung toàn bộ chương trình đào tạo là 4 tuần lễ cho 4 năm liên tục. Mỗi năm có một chủ đề riêng.

-- Chương trình sinh hoạt, học hỏi của tuần lễ đại học hè phối trí uyển chuyển giữa các bài thuyết trình, thảo luận, sinh hoạt, thực tập và giải trí.

 


 

Khổ và cứu khổ

Ngày gặp Gỡ Liên Tôn Cầu Nguyện Cho Hòa Bình tại Strasbourg

Tường Thuật Ðại Học Hè - Khóa VII - 2003 (Munich, Ðức Quốc)

Tài Liệu Giáo Trình Ðại Học Hè Khóa VII - 2003

Liên Lạc Nhân Văn Số 10 (tháng 1&2/2003)

Chương Trình Ðại Học Hè - Khóa VII - 2003

Thông Báo Chương Trình Ðại Học Hè - Khóa VII - 2003

Dự Án Ðại Học Hè - Khóa VII - 2003

Liên Lạc Nhân Văn Số 8 (tháng 7&8&9/2002)

Ðại Học Hè - Khóa VI - 2002

Thông Báo Ðại Học Hè - Khóa VI - 2002

Ðại Học Hè - Khóa V - 2001

Thông Báo Ðại Học Hè - Khóa V - 2001

Tường thuật Ðại Học Hè - Khóa IV - 1999

Tường thuật Tuần Lễ Xã Hội - 8/1999

Thông báo Ðại Học Hè - Khóa III - 1998

Dự Án thành lập Hội Ðồng Văn Hóa Giáo Dục

Tường thuật Tuần Lễ Xã Hội - 8/1997

Tường thuật Trại Hè San Diego 1997

Tường thuật Ðại Học Hè - Khóa II - 1997

Tường thuật Ðại Học Hè - Khóa I - 1996

Summer Camp - San Diego - 1997

Ðại Hội Phong Trào Giáo Dân Kỳ II

Ðại Học Hè, một đóng góp

 

Last updated Aug 11, 2003 by Prof. Nguyen Dang Truc.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page