Tài Liệu Giáo Trình

Ðại Học Hè Khóa VII

(Từ 03 đến 10 tháng 8 năm 2003)

Tuần lễ Xã Hội Kỳ V

(Từ 07 đến 10 Tháng 8 năm 2003)

Tại trung tâm sinh hoạt Violau, Ðức

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Chủ đề : Sinh Hoạt Cộng Ðồng

 


Kính cám ơn

- Tòa Giám Mục Augsburg

- Ông bà giáo sư Ðặng Quốc Cơ (Paris)

- Anh Chị Phùng Hoàng Minh (Bruxelles)

Ðã giúp đỡ phương tiện thực hiện tập giáo trình nầy

 

Tưởng nhớ

- Cố linh mục tu viện trưởng Thomas Nguyễn Ðình Tuyển

- Anh Nguyễn Văn Bé

Thành viên sáng lập Trung Tâm Văn Hóa TT Nguyễn Trường Tộ


 

1. Chương Trình Ðại Học Hè Khóa VII và Tuần Lễ Xã Hội Kỳ V

2. Lời Khai Mạc Tuần Lễ Xã Hội

3. Học Ăn Học Nói Học Gói Học Ðùm

4. Nói Trước Công Chúng

5. Thử đề nghị một lối tổ chức sinh hoạt và làm dự án

6. Writing the Proposal

7. Sơn Tinh Thủy Tinh Hai Con Ðường Một Nước Non

8. Hòa Bình Trong Văn Hóa Việt Nam

9. A Glimpse of Vietnam's History

10. Tại Sao Các Sử Gia Thế Giới Tôn Vinh Hưng Ðạo Ðại Vương

11. Khai Tâm Việt Ngữ

12. Chuyển Hóa Thực Trạng Ngày Hôm Nay

13. Cộng Ðồng Việt Nam Hải Ngoại Hướng Về Tương Lai

14. Từ Di Trú Hội Nhập Ðến Tư Cách Công Dân

15. Sinh Hoạt Tôn Giáo Trong Cộng Ðồng Việt Nam Hải Ngoại

 

Last updated July 7, 2003, by Giáo Sư Nguyễn Ðăng Trúc

Trung Tâm văn hóa Nguyễn-Trường-Tộ

13 g rue de l'ILL F- 67116 Reichstett, France

Tel 00 33 3 88205822

E-mail trucdang@evc.net

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page