ÐẠI HỌC HÈ - KHÓA IV.1999

(01.08.1999 - 08.08.1999)

Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ

13 G rue de l'Ill - 67116 Reichstett - France
Tel. 00 33 388 20 5822 - Fax. 00 33 388 20 13 34
e-mail: Ptgdvn@aol.com

Trung tâm Văn-hóa Nguyễn Trường Tộ, một sinh hoạt của Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại, đã tổ chức khóa IV cũng là khóa cuối của chu kỳ 4 khóa Ðại học Hè (1996-1997-1998-1999) Việt Nam Hải ngoại, tại Trung-tâm Văn-hóa Maison N.D. de l'Asnée, Laxon, Nancy, Pháp quốc từ 01 đến 08 tháng 8 năm 1999.

Khóa IV có 100 tham dự viên đến từ 15 quốc gia. Nội dung tiếp nối học trình các khóa trước, với bảy bộ môn: Việt Hoá, Việt Sử, Việt Ðịa, Việt Văn, Việt Nghệ, Phát triển nhân cách và phục vụ cộng đồng, Tôn giáo và cứu cánh cuộc sống..

Sư huynh Trần Công Lao (Ý), niên trưởng TT. Nguyễn Trường Tộ, đã khai khoá với diễn văn: Bảo tồn và phát huy văn hoá Việt tộc.

Tiếp đó, Giáo sư Hồng Kim Linh (Pháp) hướng dẫn đề tài Ngôn Ngữ và Dân tộc - Ði tìm nét triết văn trong tiếng Việt. Giáo sư Nguyễn Ðăng Trúc (Pháp) bổ sung phần văn hóa tư tưởng với đề tài Ý nghĩa văn hóa của câu truyện Bánh dày bánh chưng.

Ngày thứ hai, buổi sáng Giáo sư Thái Công Tụng (Canada) hướng dẫn phần địa lý : Ðất nước và con người Miền nam Việt Nam. Buổi chiều là phần lịch sử việt nam hiện đại của Giáo sư Phạm Hồng Lam (Ðức) :Việt Nam thế kỷ 20 - Những biến cố lịch sử quan trọng.

Ngày thứ ba, hai Giáo sư Lê Hữu Mục (Canada)và Lê Quang Thông (Ðức) lược dẫn vào Bối cảnh lịch sử văn học Việt Nam - Giai đoạn Tự Lực Văn Ðoàn ra đời và hoạt động.

Ngày thứ tư, Giáo sư Nguyễn Ðăng Trúc và Phạm Hồng Lam chia sẻ bộ môn Phát triển nhân cách và phục vụ cộng đồng với đề tài Trưởng thành và Trách nhiệm. Buổi chiều có cuộc thảo luận chung về Những thách đố của cuộc sống gia đình và sinh hoạt cộng đồng, do Giáo sư Ðoàn Xuân Kiên (Anh), cựu thẩm phán Trần Ðức Lai (Pháp) và trưởng Hướng đạo Nguyễn Ðức Chung (Anh) điều hợp.

Ngày thứ năm, buổi sáng sinh viên tham dự sinh hoạt của tuần lễ Xã hội kỳ II với các vị đại diện các Tôn giáo và Ðoàn thể Việt Nam Hải-ngoại, do Trung tâm Văn-hóa Nguyễn Trường Tộ tổ chức cũng trong khuôn viên Maison de l'Asnée, với chủ đề: Nhân-quyền, điểm hẹn của văn minh cho Việt Nam bước vào thế kỷ 21. Buổi chiều có các giáo trình về Tranh lụa Việt-Nam, do Giáo sư hoạ sĩ Thái Hạc Oanh (Pháp) và võ thuật Tai Chi do giáo sư Trần Ðức Lai (Pháp) hướng dẫn.

Sáng ngày cuối, Giáo sư Trần Quang Hải hướng dẫn về Nhạc dân gian Việt Nam với sự hỗ trợ của Nghệ sĩ Bạch Yến. Buổi chiều là phần chia sẻ về Kinh nghiệm cuộc sống Tôn giáo, qua điều hợp của Linh Mục Bùi Phạm Tráng (Bỉ) và Linh Mục Nguyễn Thế Quang (Anh).

Tối thứ bảy 07.08.99, lồng trong đêm văn nghệ kết khoá hào hứng là Lễ phát Chứng Nhận long trọng cho các học viên.

Hiện diện trong buổi lễ này có các vị lãnh đạo tôn giáo, các giáo sư và nhân sĩ trong cộng đồng Việt Nam Hải ngoại. Họ tham dự để chứng kiến những nỗ lực và thành quả của bốn năm cố gắng đèn sách của thế hệ trẻ Việt Nam Hải ngoại. Trong số các quan khách và Giáo sư, nhân sĩ có Thượng Tọa Thích Minh Tuyền, Kỹ sư Lê Công Ða (Tổng vụ Cư sĩ Phật-giáo tại Hoa Kỳ), Mục sư Huỳnh Văn Công, Lễ Sanh Ngọc Tâm Thanh, Linh Mục Bùi Trần Thuấn, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần, Tiến sĩ Nguyễn Học Tập, Giáo sư Lê Hữu Mục, Tiến sĩ Trần Quang Hải, Tiến sĩ Âu Dương Thệ, Bác sĩ Nguyễn Phú Thứ, Tiến sĩ Phan Văn Song, Giáo sư Hồ Văn Thái, Tiến sĩ Trần Thanh Hoài, Kỹ sư Phạm Anh Dũng, Nghệ sĩ Bạch Yến, Họa sĩ Thái Học Oanh ...

Kết thúc buổi lễ, toàn thể Hội trường trang nghiêm đứng lên nghe vị đại diện các tham dự viên Tuần-lễ Xã-hội kỳ II long trọng tuyên đọc bản Sứ-điệp Nhân-quyền gởi đồng bào Việt Nam (xem Bản tin TLXH).


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page