Trung tâm văn hóa Nguyễn Trường Tộ

Association CONVERGENCE

Inscription No 1701 Vol XXXII  /  Tribunal de Schiltigheim, France

13 g rue de l'ILL,  F- 67116 REICHSTETT, France

Tél 00 33 - 3 88 20 58 22   Email   Trucdang@evc.net

 

Ðại Học Hè Khóa VI và Tuần Lễ Xã Hội kỳ IV  

tháng 07/2002, Oslo, Na-Uy

 

 

I. Tổng quát về Trung Tâm Nguyễn-Trường-Tộ

Tháng 10 năm 1995, một nhóm thân hữu muốn cùng nhau phối hợp những chương trình sinh hoạt văn hóa của các cộng đồng người Việt hải ngoại đã gặp gỡ tại Trung Tâm Văn Hóa C.I.A..R.U.S, Strasbourg, Pháp. Cuộc họp đã kết thúc với quyết định thành hình Ban Vận Ðộng Thành Lập Hội Văn Hóa quốc tế  lấy tên Trung-Tâm Nguyễn-Trường-Tộ.

Trong thời gian  tiến hành công việc tổ chức thành hiệp hội văn hóa quốc tế đúng theo luật pháp địa phương, Ban Văn Ðộng nầy đã tổ chức bốn khóa Ðại Học Hè (1996,1997 tại Orsonnens, Thụy Sĩ; 1998,1999 taị Nancy, Pháp ) và hai khóa Tuần Lễ Xã Hội (1997,1999).

Song song, Tam Nguyệt San nghiên cứu Ðịnh Hướng và Ðịnh Hướng Tùng Thư  thường xuyên xuất bản các tài liệu văn hóa phục vụ cộng đồng.

Tháng 10 năm 2000, Ban Văn Ðộng tiến hành thủ tục hành chánh về giấy phép chính thức thành lập hội với mục đích phát huy các sinh hoạt văn hóa của các cộng đồng gốc người Việt nam sống tại các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong cộng đồng Âu Châu, cổ võ đối thoại và hội nhập thích đáng.

Ngày 31 tháng 10 năm 2000, Tòa án Schiltigheim, vùng Strasbourg, Pháp cấp giấy chứng nhận đăng ký hiệp hội (Tribunal d'Instance de Schiltigheim, Volume XXXII No 1701, Association CENTRE CULTUREL CONVERGENCE, Trung tâm Văn Hóa Nguyễn-Trường-Tộ).

Khóa V Ðại Học Hè được tổ chức tại trung tâm văn hóa Maison de l'Asnée, Nancy, Pháp từ ngày 29 tháng 7/2001 đến ngày 5 tháng 8 năm 2001.

 

II. Ðại Học Hè Khóa Việt Nam Hải Ngoại

Ðại Học Hè VNHN là một chương trình đào tạo văn hóa cho người trẻ gốc Việt Nam ở hải ngoại.

Ðại Học Hè giúp các người gốc Việtnam, đặc biệt giới trẻ, có những kiến thức  căn bản về sinh hoạt cộng đồng, các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp cận những vấn đề xã hội liên quan đến cuộc sống của họ.

Ðại Học Hè tạo điều kiện gặp gỡ và đối thoại giữa các người trẻ gốc Việtnam và các thế hệ lớn tuổi trong vấn đề học hỏi, phát huy văn hóa, nghệ thuật truyền thống và cổ súy việc hội nhập thích đáng.

Ðại Học Hè chuẩn bị và đào tạo các cán bộ sinh hoạt công đồng về mặt văn hóa và xã hội.

Ðại Học Hè tổ chức hằng năm, suốt một tuần lễ, vào dịp hè. Chương trình phối hợp giữa một học trình cấp đại học về một chủ đề quan trọng và các sinh hoạt giải trí nghệ thuật nhằm phát huy tinh thần liên đới và phục vụ cộng đồng.

 

III. Ðại Học Hè Khóa VI và Tuần Lễ Xã Hội kỳ IV/2002, Oslo, Na-Uy

Ðại Học Hè Việt Nam Hải Ngoại  khóa VI và Tuần Lễ Xã Hội kỳ IV Oslo 2002 đã tập trung 12 giáo sư, 9 thành viên Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ thuộc Ban Tổ Chức và 82 học viên gồm nhiều lứa tuổi khác nhau đến từ 12 quốc gia: Hoa Kỳ, Canada, Ý,  Thụy Sĩ,  Ðức, Pháp, Anh, Hòa Lan, Bỉ, Ðan Mạch, Thụy Ðiển, Na Uy.

Một tuần lễ gặp gỡ trong tinh thần huynh đệ gia đình của người Việt hải ngoại với sự nâng đỡ của cộng đồng người Việt Nam ở Oslo, các vị lảnh đạo tôn giáo và các hội đoàn, đặc biệt là Hội Thanh Thiếu Niên Vietnor và nhất là tinh thần dấn thân phục vụ cộng đồng của cô Nguyễn Vân Long và các gia đình anh chị Nguyễn Văn Bé, anh chị Tôn Thất Cường và anh chị Gioan và Ngọc Khiêm.

Toàn thể tham dự viên Ðại Học Hè khóa VI và Tuần Lễ Xã Hội kỳ IV Oslo 2002 nghiêng mình vĩnh biệt Anh Nguyễn Văn Bé, người vận động và tổ chức tuần lễ nầy.

Chưa đầy một tuần lễ sau khi hoàn thành công việc tổ chức, Anh Nguyễn Văn Bé đã đột ngột vĩnh biệt tất cả chúng ta để an nghĩ đời đời trong Nhà Thiên Chúa.

 

IV. Chương Trình

Chủ nhật 30/06/2002

14 g                           Ghi danh, nhận phòng

18 g                           Cơm tối

20 g                      Sinh hoạt làm quen, thông báo nội qui ÐHH

Thứ hai  01/07/2002

7 g 30  -  8g 30                  Ăn sáng

8 g 45  -  9 g              Khai mạc (Lời chào mừng của Ban Tổ Chức ÐHH)

9g        -  9 g 45                  Bài khai khóa : Tình yêu và văn hóa                             

                                    GS Nguyễn-Ðăng-Trúc  (Pháp)

10 g     -  10 g 45           Tiến trình phát triển âm nhạc Việt Nam

                                   GS Quỳnh Hạnh   (Pháp)

11 g     -  12 g 30          Thảo luận nhóm

                        Ðặc trách LM Bùi Phạm Tráng (Bỉ) và  Ô. Nguyễn Văn Bé (Na Uy)

13 g     -  14 g                Cơm trưa, nghỉ

15 g     -  17 g   30         Các lớp chuyên môn (học viên tự chọn)

 

- Lịch sử; địa lý: GS Thái Công Tụng và Phạm Hồng Lam

- Văn chương : LM Hồng Kim Linh, Gs Nguyễn Thị Hoàng

- Âm  nhạc : NS Quỳnh Hạnh

- Tiếng Việt căn bản : GS Ðoàn Xuân Kiên, và Như Mai

- Tư tưởng văn hóa: Lm Nguyễn Thái Hợp, GS Nguyễn Ðăng Trúc, BS Nguyễn Ðình Lý

 

18 g                           Cơm tối

20 g   -  21 g 30             Sinh hoạt tối

Thứ ba 02/07/2002

7 g 30  -  8 g 15               Ăn sáng

8 g 30  -  9 g 15          Gia đình ta gia đình tây

                              Ông Phạm Hồng Lam  (Ðức)

9 g 30   -  10 g 15       Gia đình : cải cách của  Tự lực văn đoàn

                              GS Nguyễn thị Hoàng  (Pháp)

10 g 30 -  12 g            Thảo Luận

                                    Ðặc trách LM Bùi Phạm Tráng và  Ô. Nguyễn Văn Bé

13 g      -  14 g             Cơm trưa, nghỉ

15 g      -  17 g  30        Các lớp chuyên môn (học viên tự chọn)

 

- Lịch sử ; địa lý : GS Thái Công Tụng và Phạm Hồng Lam

- Âm  nhạc : NS Quỳnh Hạnh

- Văn chương : LM Hồng Kim Linh, Gs Nguyễn Thị Hoàng

- Tiếng Việt căn bản ; : GS Ðoàn Xuân Kiên, và Như Mai

- Tư tưởng văn hóa : Lm Nguyễn Thái Hợp, GS Nguyễn Ðăng Trúc, BS Nguyễn Ðình Lý

 

18 g                          Cơm tối

20 g      -  21 g 30         Sinh hoạt tối

Thứ tư 03/07/2002              Tham quan  Oslo

Thứ năm 04/07/2002

7 g 30  -  8 g 15                      Ăn sáng

8 g 30  -   9 g 15                Nghệ thuật yêu thương

                                    BS Nguyễn Ðình Lý  (Hoa Kỳ)

9 g 30   -  10 g 15              Xưng hô trong gia đình Việtnam

                                    GS Nguyễn Ðăng Trúc  (Pháp)

10 g 30 -  12 g                   Thảo Luận

                                                 Ðặc trách LM Bùi Phạm Tráng và  Ô. Nguyễn Văn Bé

13 g      -  14 g                    Cơm trưa, nghỉ

15 g      -  17 g 30       Các lớp chuyên môn (học viên tự chọn).

(Ban Tổ chức đón tiếp và ghi danh Tuần Lễ Xã Hội)

 

- Lịch sử ; địa lý: GS thái Công Tụng và Phạm Hồng Lam

- Âm  nhạc : NS Quỳnh Hạnh

- Văn chương : LM Hồng Kim Linh, GS Nguyễn Thị Hoàng

- Tiếng Việt căn bản : GS Ðoàn Xuân Kiên, và Như Mai

 - Tư tưởng văn hóa : Lm Nguyễn Thái Hợp, GS Nguyễn Ðăng Trúc, BS Nguyễn Ðình Lý

 

18 g                             Cơm tối

20 g    -  21 g 30                     Sinh hoạt tối

Thứ sáu 05/07/2002

7 g 30    -  8 g 15                            Ăn sáng

8 g 30    -  8 g 45                        Khai mạc Tuần Lễ Xã Hội

9 g         -  9 g 45                        Bài thuyết trình khai khóa : Tiến trình định duyên lập phận theo cung cách ngôn ngữ Việt Nam.    Lm TS Hồng Kim Linh  (Pháp)

10 g       -  10 g 45                     Hội nhập

                                     GS Ðoàn Xuân Kiên    (Anh)

10 g 30 -   12 g  30                  Thảo Luận

                                                Ðặc trách LM Bùi Phạm Tráng và  Ô. Nguyễn Văn Bé

13 g      -  14 g                     Cơm trưa, nghỉ

(Chương trình nhiệm ý của học viên ÐHH : 14 g 30 17 g)

- Lịch sử ; địa lý : GS Thái Công Tụng và Phạm Hồng Lam

- Âm  nhạc : NS Quỳnh Hạnh

- Tiếng Việt căn bản  : GS Ðoàn Xuân Kiên

 

15 g      -  15 g 45                    Người phụ nữ và nữ quyền

                                    TS Nguyễn Văn Trần  (Pháp)

16 g     -   17 g 45                    Tình yêu  trong văn họcViệt Nam   

                                    GS Nguyễn Thị Hoàng   (Pháp)

18 g     -   19g              Cơm tối

20 g     -   21 g 30                     Sinh hoạt tối

Thứ bảy 06/07/2002

7 g 30   -   8 g 15                          Ăn sáng

8 g 30   -   9 g 15                Gia đình như một tế bào của xã hội, nhìn theo quan điểm hệ thống

                                       GS Thái Công Tụng  (Canada)

9 g 30   -  10 g 15            Gia đình và  thách đố của xã hội ngày nay - LM GS Nguyễn Thái Hợp   (Ý)

10 g 30 -  12 g 15                    Thảo Luận

                                                Ðặc trách LM Bùi Phạm Tráng và  Ô. Nguyễn Văn Bé

13 g       -  14 g          Cơm trưa, nghỉ

14 g 30  -  15 g 15                   Tình yêu trong dân nhạc Việt Nam

                                    TS Trần Quang Hải    (Pháp)

15 g 30   - 16 g 15           Tình yêu của người trẻ Việt nam và giữa thế kỷ 20 ( qua tác giả    khúc  ca tiền chiến Trăng mờ bên suối) - GS Lê Mộng Nguyên  (Pháp)

16 g 30   -  17 g 15                   Tổng kết ÐHH và TLXH

18 g        -  19 g          Cơm tối

20 g                                        Ðêm trình diễn nhạc dân tộc do  TS   Trần Quang Hải và  NS Quỳnh Hạnh  điều khiển

Chủ nhật 07/07/2002

7 g 30    -  8 g 15                     Ăn sáng

                                                  Có thánh lễ chủ nhật

                                                 Chia tay

 


Back To Vietnamese Missionaries in Asia Home Page