Tường Thuật
Tuần Lễ Xã Hội - Tháng 8/1997
Ðạo lý: Nền Tảng Phục Hoạt
và Canh Tân Ðất Nước

(31.07.1997 - 02.08.1997)

Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ

1963 Orsonnens, Suisse. Tel: (0041)-26-653-1960
2B Rue de La Bruche, 67116 Reichstett, France. Tel: (0033)-3-8820-5822
e-mail: Ptgdvn@aol.com


TUẦN LỄ XÃ HỘI THÁNG 8 NĂM 1997
ÐẠO LÝ: NỀN TẢNG PHỤC HOẠT VÀ CANH TÂN ÐẤT NƯỚC

Tin từ Thụy Sĩ. Tuần Lễ Xã Hội Lần Thứ Nhất do Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ tổ chức đã diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến hết ngày 2 tháng 8, 1997 tại tu viện Xitô, Orsonnens, Thụy Sĩ.

Tuần Lễ Xã Hội Lần Thứ Nhất quy tụ trên một trăm hội thảo viên người Việt hải ngoại thuộc nhiều thành phần tôn giáo, đoàn thể chính trị, văn hóa và nghề nghiệp khác nhau đến từ nhiều quốc gia: Hoa Kỳ, Pháp, Ðức, Anh, Áo, Thụy Ðiển, Na Uy, Ðan Mạch, Hòa Lan, Ý, Nhật, Ðài Loan, Bỉ, Canada, và Thụy Sĩ.

Chủ đề của Tuần Lễ Xã Hội năm nay là: "Ðạo Lý: Nền Tảng Phục Hoạt và Canh Tân Ðất Nước." Trong diễn văn chào mừng của đại diện Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ, ông Nguyễn Ðăng Trúc đã phát biểu:

"Sức mạnh tập hợp chúng ta là ánh sáng dẫn đường từ Ðạo Tâm, mà mọi người đều nhận được ánh dọi trong mình; ngôn ngữ ngày nay gọi là Thiện Chí. Vì tiền cảm rằng không ai, không đoàn thể nào mà chúng ta đại diện là sở hữu độc quyền Ðạo Tâm nầy, nên chúng ta tin rằng Tuần Lễ Xã Hội lần đầu tiên nầy chắc chắn sẽ thể hiện tinh thần tương thân, tương kính, trong một bầu khí trao đổi, đối thoại tích cực, xây dựng và chân thành."

Các bài tham luận được phát biểu bởi những nhân sĩ có thẩm quyền trong các lãnh vực chuyên môn như tôn giáo, xã hội, kinh tế, chính trị, văn học, nghệ thuật, lịch sử, môi sinh... Nhưng tất cả đều quy về một điểm gặp gỡ chung là niềm xác tín vào vai trò của Ðạo Lý, gắn liền với phẩm giá con người, là nền tảng cho mọi nổ lực canh tân.

Tám đề tài chính đã dược khai triển bởi các thuyết trình viên:

Ngoài các bài thuyết trình, còn có phần phát biểu của các tham luận viên thuộc nhiều lãnh vực chuyên môn:

Tuần Lể Xã Hội cũng tiếp nhận nhiều bài tham luận khác của nhiều nhân sĩ, nhưng vì lý do bất khả kháng không thể đến tham dự được, hoặc vì thời lượng hội thảo eo hẹp, đã không thể phát biểu trước hội nghị:

Các bài thuyết trình và tham luận trên sẽ được Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ ấn hành và phổ biến nay mai. Kết quả cụ thể gặt hái được trong Tuần Lễ Xã Hội là sự gặp gỡ đầy tình nghĩa đồng bào giữa những kẻ thiện chí, vượt lên trên những khác biệt tôn giáo, chính kiến... "Ðây là chứng tá cụ thể để chúng ta tin tưởng và hy vọng rằng sứ điệp Tình Thương sẽ sớm được tiếp nhận trong cộng đồng dân tộc chúng ta."


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page