PHONG TRÀO GIÁO DÂN
VIỆT NAM HẢI NGOẠI
2 B RUE DE LA BRUCHE
67116 REICHSTETT - FRANCE
Ph. 88 20 58 22 - Fax 88 20 13 34
e-mail: Ptgdvn@aol.com

THÔNG CÁO

Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, với túc số hợp lệ các Cơ Sở và Ban Thường Vụ nhiệm kỳ I, đã nhóm họp Ðại Hội Thường Lệ Kỳ II trong ba ngày từ 25 đến 27 tháng 4 năm 1997 tại thành phố Boston, Hoa Kỳ.

Ðại Hội PTGDVNHN Kỳ II đã bầu Ban Thường Vụ nhiệm kỳ II, thảo luận và biểu quyết các dự án công tác cho bốn năm 1997 - 2001. Mọi công tác của PT đều nhằm mục đích: "... đào tạo, dấn thân phục vụ và canh tân xã hội... trong tinh thần liên đới và hợp tác của một cộng đồng huynh đệ" như Hiến Chương của Phong Trào đã minh định.

PTGDVNHN chủ trương đào tạo đoàn viên thực hiện "Sống Ðạo Giữa Ðời" bằng thái độ và hành động tích cực dấn thân vào bốn môi trường sinh hoạt: tôn giáo, văn hóa, xã hội và chính trị như Thủ Bản Phong Trào đã vạch rõ.

Trong bốn năm tới, với tinh thần hân hoan tham gia vào tiến trình chuẩn bị đón mừng Năm Thánh 2000 do Giáo Hội chủ xướng và dẫn đạo, các đoàn viên của Phong Trào sẽ quyết tâm thực hiện những công tác Ðại Hội Kỳ II đã nghị quyết theo giáo huấn của Giáo Hội và sự hướng dẫn của giáo quyền.

Một cách đại cương, các công tác được dự trù thực hiện trong bốn năm tới gồm: - Các khóa đào tạo cơ bản, đào tạo trung cấp, và huấn luyện chuyên môn. - Các công tác hợp tác tôn giáo với các giáo hội Kitô giáo trong tinh thần hợp nhất, và các tôn giáo khác trong tinh thần đối thoại. - Các công tác văn hóa đặc biệt nhằm giúp giới trẻ ý thức nhu cầu và yêu thích cuộc sống văn hóa nhân bản; hướng dẫn giới trẻ lãnh hội những giá trị căn bản làm tiêu chuẩn phán đoán và hành động. Phong Trào tiếp tục hỗ trợ Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ tổ chức các khóa Ðại Học Hè thường niên, và các cơ sở tiếp tục yểm trợ các Trại Hè Giới Trẻ tại Âu Châu cũng như tại Hoa Kỳ. - Các công tác xã hội nhằm đề cao nếp sống đạo đức xã hội theo giáo huấn của Giáo Hội. Phong Trào nghiên cứu và phổ biến qua các phương tiện truyền thông quan điểm và lập trường của Giáo Hội về các vấn đề xã hội, và tổ chức các tuần lễ xã hội thường niên tại Âu Châu cũng như tại Hoa Kỳ. Các cơ sở, tùy sáng kiến, riêng tiếp tục duy trì các chương trình xã hội hiện hữu, hoạch định và thực hiện những chương trình mới. - Các công tác chính trị nhằm giúp đỡ các đoàn viên có một kiến thức rõ ràng và chính xác về chính trị đại cương và các vấn đề chính trị trong xã hội ngày nay, nhất là thấm nhuần tư tưởng và tinh thần đạo đức chính trị theo giáo huấn của Giáo Hội, để rồi mỗi đoàn viên tùy khuynh hướng riêng, dấn thân vào các hoạt động chính trị đa dạng.

Trong dịp Ðại Hội Kỳ II, PTGDVNHN cũng tuyên dương thiện chí và khuyến khích các đoàn viên tích cực tham gia vào các chương trình chuẩn bị chào mừng Lễ Kỷ Niệm 200 năm Ðức Mẹ La Vang và chào Mừng Năm Thánh 2000.

Trong lễ bế mạc Ðại Hội, trước sự hiện diện của các quan khách, các đại biểu đã bày tỏ quyết tâm "dấn thân canh tân cuộc sống đạo và xây dựng cộng đồng dân tộc để chào mừng Năm Thánh 2000" trong niềm vui và hy vọng được sự hợp tác của các đoàn thể tôn giáo bạn cũng như mọi người thiện chí.

Làm tại Boston, ngày 27 tháng 4 năm 1997
Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại.


ÐẠI HỘI PHONG TRÀO GIÁO DÂN
VIỆT NAM HẢI NGOẠI KỲ II

Trong ba ngày 25-27 tháng 4, 1997, Trung Tâm Tĩnh Tâm Quốc Tế Dòng Tên thành phố Boston, bang Massachusetts, Hoa Kỳ, đã có những sinh hoạt nhộn nhịp khác thường. Ðây là địa điểm Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại tổ chức Ðại Hội Kỳ II theo Hiến Chương PT quy định ba năm một lần (ÐH. Kỳ I tại Paris năm 1994).

Gần một trăm đại biểu từ các nước Âu Châu như Anh, Pháp, Ðức, Thụy Sĩ, Bỉ, Ðan Mạch, Na Uy cùng với các đại biểu thuộc các tiểu bang Hoa Kỳ đã về tham dự Ðại Hội, một sinh hoạt trọng đại của PT trong tình hình mới. Ðại Hội đã được khai mạc bằng một thánh lễ đồng tế vào chiều thứ sáu 25.4. Ðức Giám mục Murphy, đại diện Ðức Hồng Y Bernard Law của tổng giáo phận Boston, trong dịp nầy đã ân cần nhắn nhủ các đại biểu hãy ý thức trách nhiệm lịch sử để tích cực hơn nữa trong cầu nguyện và sống dấn thân để xây dựng Quê hương Việt Nam và Giáo hội.

Trong ba ngày Ðại Hội, có sự hiện diện của Dức Ông Trần Văn Hoài, Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết Mục Vụ VN Hải Ngoại đến từ Roma, các đại biểu đã phúc trình tình hình và sinh hoạt của từng cơ sở. Sau đó, Ðại Hội đã bầu Ban Thường Vụ Trung Ương nhiệm kỳ 1997-2001, thảo luận và thông qua chương trình sinh hoạt cho bốn năm sắp tới trong bốn lãnh vực: dấn thân tôn giáo, dấn thân văn hóa, dấn thân chính trị và dấn thân xã hội.

Trong dấn thân tôn giáo, Phong Trào sẽ tổ chức các khóa đào tạo cán bộ cơ bản, trung cấp, và các khóa chuyên môn với các nội dung đặc biệt như đối thoại tôn giáo, yểm trợ các tài liệu học tập cho các chủng viện và dòng tu tại Việt Nam. Dấn thân văn hóa bao gồm các sinh hoạt như các trại hè và Ðại Học Hè tại Âu Châu và Mỹ Châu, Ðịnh Hướng Tùng Thư và Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ. Dấn thân chính trị tập chú vào hai công tác chính yếu: kỷ niệm 30 năm biến cố Mậu Thân và phát hành Bản Tin Chính Trị hướng dẫn đoàn viên dấn thân chính trị theo tinh thần giáo huấn của Giáo Hội. Các Tuần Lễ Xã Hội sẽ được tổ chức hàng năm _ Tuần Lễ Xã Hội đầu tiên vào tháng 8.97 tại Thụy Sĩ. Các trại hè, Ðại Học Hè và Tuần Lễ Xã Hội do Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ trách nhiệm tổ chức với một ban giảng huấn chuyên môn.

Qua kinh nghiệm 5 năm hoạt động, Ðại Hội đặc biệt chú trọng công tác phát triển PT qua việc đào tạo cán bộ nữ giới và thanh niên, là hai thành phần xã hội có ảnh hưởng nhiều mặt trong tình hình mới của Quê Hương và Giáo Hội. Các trại hè đã được tổ chức tại Strasbourg (1989), Hòa Lan (1994), Ðan Mạch (1995), San Diego (1996), và Ðại Học Hè khóa I tại Thụy Sĩ (1996) đã mang lại nhiều khích lệ để PT tiếp tục đẩy mạnh công tác theo một kế hoạch quy mô và thường xuyên hơn.

Một thánh lễ đồng tế được trọng thể cử hành tại nguyện đường Trung Tâm đặc biệt cầu cho quốc thái dân an nhân kỷ niệm biến cố 30 tháng 4. Trong số các quan khách có quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo bạn, ông Chủ Tịch Cộng Ðồng VN, đại diện các đoàn thể người Việt tại thành phố Boston, và đông đảo giáo dân các cộng đoàn công giáo phụ cận. Một buổi tiếp tân trọng thể sau đó đã kết thúc Ðại Hội Kỳ II của Phong Trào, trước khi các đại biểu trở về địa phương tiếp tục hoạt động tại các cơ sở.

Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại được chính thức thành lập cách đây 5 năm tại Roma, sau tuần lễ lịch sử cầu nguyện cho hòa bình Việt Nam với sự tham dự của quý vị lãnh đạo năm tôn giáo lớn của Việt Nam Hải Ngoại cũng tại Roma vào tháng 10. 1992. Hiện nay Phong Trào với nhiều Cơ Sở hoạt động tại khắp các quốc gia có người Việt định cư. Như một hạt cải đang nẩy mầm và lớn mạnh, Phong Trào là một môi trường hứa hẹn cho những tín hữu giáo dân trưởng thành và có tâm huyết phục vụ Quê Hương Việt Nam và Giáo Hội.

L.Q. ghi lại từ Boston


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page