Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ

13 g rue de l'ILL, 67116 Reichstett, Pháp quốc

 

Ðại Học Hè Khóa V và Tuần Lễ Xã Hội Khóa III

từ 29/07/2001 đến 5/08/2001

Tại Trung Tâm Maison N.D. de l'Asnée

Laxou, Nancy- Pháp quốc

 

 

I- Chủ Ðề :  Văn hóa và Thăng Tiến Gia Ðình

Gia đình và sinh hoạt Văn hóa là hai yếu tố thiết yếu kết dệt nên nhân cách cá nhân và là nhịp thở của cuộc sống cộng đồng. Thế nhưng hơn lúc nào hết, các trào lưu tư tưởng tân kỳ và những đổi thay trong cơ cấu xã hội ngày nay đang đặt ra cho con người, nhất là người Việt Nam, những thách đố cam go trong việc đạt đến một nếp sống hài hòa dung hợp gia đình và văn hóa. Khi đề nghị chủ đề Văn Hóa và Thăng Tiến Gia Ðình cho Ðại Học Hè khóa V và Tuần Lễ Xã Hội lần thứ III nầy, Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn-Trường-Tộ muốn mời gọi những nhà lãnh đạo tinh thần và cộng đồng, các người làm văn hóa, các bậc phụ huynh và ngay các bạn trẻ thiết tha đóng góp những suy tư và nghiên cứu của mình tại một diễn đàn cởi mở, tương kính trong hai ngày học hỏi và hội luận.

 

II - Chương Trình

Chủ nhật 29/7/2001

(từ 14 giờ)                        Ghi danh, nhận phòng

19 g                                    Ăn tối

20g 30  -  22 g                    Sinh hoat làm quen, thông báo chương trình ÐHH

Thứ hai 30/7/2001

7g 30   -    8g 30                Ðiểm tâm

8g 30    -   9g 30                Diễn văn khai mạc: BS Trần văn Tích (Ðức)

                                          Phụ huynh chờ đợi gì nơi thế hệ trẻ VN hải ngoại?

10g      -   11g                    GS Lm Hồng Kim Linh ( Pháp)

                                          Tiến trình định duyên lập phận theo cung cách ngôn ngữ Việt Nam.

11g       -   12g                   Thảo luận chia nhóm sinh hoạt, tập văn nghệ

12g 30  -   14g 30               Cơm trưa, nghỉ trưa

15g       -   16g                    Thảo luận nhóm

16g        -  17g 30               Âm nhạc  GS Phượng Oanh (Pháp): Dân ca, dân nhạc

                                            Hội họa   GS Ðỗ Bình (Côte d'Ivoire): Tranh lụa, tranh sơn mài

17g 45   -   18g 45              Tổng kết thảo luận

19g        -    21g                   Cơm tối

21g       -   22g                    Sinh hoạt với chủ đề: Tình yêu, gia đình trong dân ca

Thứ ba 31/7/2001

7g 30     -    8g 30             Ðiểm tâm

8g 30     -    9g 30            GS Ðoàn Xuân Kiên (Anh): Khi tuổi trẻ hải ngoại tìm về nguồn

10g        -    11g           Ô. Hoàng Ðức Phương (Pháp): Cách xưng hô trong tiếng Việt

11g        -    12 g               Sinh hoạt tự do từng nhóm

12g 30   -    14 g 30          Cơm trưa, nghỉ trưa

15g        -    16 g               Thảo luận nhóm

16g 30   -    18g                Âm nhạc hoặc hội họa

18g        -    18g 45           Tổng kết  thảo luận

19g        -     21g               Cơm tối

21g        -     22g                Sinh hoạtTình yêu, gia đình trong nhạc tiền chiến

Thứ tư  01/8/2001

7g 30    -     8g 30          Ðiểm tâm

8g 30    -    9g 30           Phạm Hồng Lam ( Ðức):  Gia đình ta, gia đình tây, vấn đề hội nhập

9g 30    -     11g 30        Thảo luận nhóm

12g 30  -                         Cơm trưa và nghỉ trọn buổi chiều

19g                                 Cơm tối

Thứ năm 02/8/2001

7g 30    -   8g 30            Ðiểm tâm

8g 30    -   9g 30            GS Nguyễn văn Thành (Thụy Sĩ) : Thể thức diễn tả xúc động & tình cảm

10 g      -   11g               Thảo luận

11g       -   11g 45          Tổng kết thảo luận

12g 30  -  14g 30          Cơm trưa và nghỉ (Ghi danh Tuần lễ Xã Hội)

15g       - 16g                Thi sĩ Hoài Việt TS Nguyễn văn Huớng  (Pháp)  Thơ song ngữ

16g 30   -  18g              Thi ca, âm nhạc hoặc hội họa ( nhiệm ý từng nhóm )

19g                                Cơm tối

20g 30  -  22 g              Sinh hoạt chào đón tham dự viên TLXH.

                                                Âm nhạc, gia đình và tình yêu

Thứ sáu 03/8/2001

7g 30  -    8g 30        Ðiểm tâm

8g 30   -    9g 30      GS Thái Công Tụng (Canada) : Gia đình như là một tế bào của xã hội

9g 30   -   10 g 30    Lm Nguyễn Xuyên (Vương Quốc Bỉ): Hôn nhân và gia đình trong công giáo

11g     -    12g          Thảo luận nhóm

12g 30  - 14g 30       Cơm trưa , nghỉ

15g      - 16 g            TS Nguyễn Văn Trần  (Pháp)   Phụ nữ và nữ quyền

16g     -  17g             GS Nguyễn  thi Hoàng  (Pháp)   Phụ nữ trong văn chương VN

17g     -  18g             (TLXH:  thảo luân nhóm)

                                        ÐHH: Dân ca, hội họa hoặc tập làm thơ

19g   -   20g 30         Cơm tối

21 g 15 -22g 30        Sinh hoat văn nghệ

Thứ bảy 04 /8/2001

7g 30  -  8g 30        Ðiểm tâm

8g 30  -  9g 30       GS Nguyễn đăng Trúc     ( Pháp)    Tình yêu, gia đình và văn hóa

9g 30  -  10g 30     Muc sư Huỳnh văn Công  ( Hòa Lan) Gia đình Việt nam tại Hải ngoại

10g 30  - 12g          BS Nguyễn đình            ( Hoa Kỳ)               Nghệ thuật yêu thương     

12g 30   -  14 g 30   Cơm trưa, nghỉ

15g      - 16 g          Tổng Kết Ðại Học Hè và Tuần Lễ Xã Hội

16g     -  17g            Ðại Hội Hiệp Hội "Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ"

17g     - 18g 30        Chuẩn bị văn nghệ kết khóa

19g                           Cơm tối

21g                          Văn nghệ kết khóa

Chủ nhật 05/8/2001

8 giờ                         Ðiểm tâm

9 giờ                         Thánh lễ chủ nhật

 

III -  Tham dự viên

Ðại Học Hè Khóa V và Tuần lễ xã hội kỳ 3 năm 2001 qui tụ 16 giáo sư và hướng dẫn viên, 10 người trong Ban Tổ Chức, một số nghệ sĩ trong Ban Dân Nhạc Phượng Ca và 92 học viên và tham dự viên đủ mọi lứa tuổi (từ 18 đến 79 tuổi), đến từ các quốc gia Hoa Kỳ, Canada, Thụy Ðiển, Na Uy, Ý, Côte d'Ivoire, Thụy Sĩ, Ðức, Pháp, Anh, Bỉ, Hòa Lan, Ðan Mạch.

 


Back To Vietnamese Missionaries in Asia Home Page