Synod of Bishops

Khóa Họp Thông Thường lần thứ XII

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

(từ ngày 5 đến 26/10/2008)

ÐTC Bênêđitô XVI cùng các nghị phụ tham dự

Khóa Họp Thông Thường lần thứ XII

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 


 

Tông huấn Verbum Domini Lời Chúa

Công bố tông huấn Verbum Domini

Công bố Tông Huấn Verbum Domini về Lời Chúa trong đời sống

Tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám mục về Lời Chúa

ÐTC nói về Bế Mạc Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

Toàn văn Sứ điệp THÐGM kỳ thứ 12 gửi Cộng đoàn Dân Chúa

Thánh lễ bế mạc Thượng hội đồng giám mục

Vài nét về Sứ điệp Thượng HÐGM gửi Cộng Ðồng Dân Chúa

Phiên họp toàn thể thứ 20 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Ðức Thượng Phụ Bartolomaios I ngỏ lời với Thượng HÐGM

Phát biểu của Ðức Cha Nguyễn Chí Linh tại Thượng Hội đồng Giám Mục

Tóm tắt các bài phát biểu của 4 vị đại biểu của các Giáo Hội kitô anh em

Phiên họp ngày 13/10/2008 của Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới kỳ 12

Phát biểu của Ðức Cha Võ Ðức Minh tại Thượng HÐGM thế giới kỳ 12

Phiên họp thứ 8 và 9 của Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới kỳ 12

Phóng Sự Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 12

Phiên họp khoáng đại thứ II của Thượng HÐGM thế giới kỳ thứ XII

Phiên họp đầu tiên của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 12

Bài Giảng của ÐTC trong thánh lễ khai mạc Khoá Họp THÐGM

Khai mạc Thượng hội đồng Giám mục bàn về Lời Chúa

ÐTC Bổ Nhiệm ÐTGM Monsengwo Làm TTK Ðặc Biệt THÐGM

ÐTC bổ nhiệm Ba Vị Chủ Tịch thừa ủy của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng GM


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page