Công bố tông huấn

"Verbum Domini"

 

Công bố tông huấn "Verbum Domini".

Vatican [Tin tổng hợp 11/11/2010] - Tòa thánh công bố tông huấn "Verbum Domini" [Lời Chúa]. Ðây là tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Lời Chúa được Ðức thánh cha Benedicto XVI triệu tập hồi tháng 10 năm 2008.

Sáng thứ Năm 11 tháng 11 năm 2010, tông huấn "Verbum Domini" [Lời Chúa] đã được giới thiệu với báo chí trong cuộc họp báo tại Phòng báo chí Tòa thánh với sự hiện diện của Ðức hồng y Marc Ouellet, bộ trưởng bộ Giám mục, Ðức cha Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa và Ðức cha Nikola Eterovic, Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục thế giới.

Ngoài phần nhập đề, tông huấn gồm 3 phần: phần thứ nhứt nói về Lời Chúa: Thiên Chúa nói, sự đáp trả của con người và tiếp đến là sự chú giải Kinh Thánh trong Giáo hội.

Phần thứ hai nói về Lời Chúa trong Giáo hội: Giáo hội tiếp nhận Lời Chúa, Phụng vụ là nơi ưu tiên của Lời Chúa, Lời Chúa trong đời sống Giáo hội xuyên qua việc mục vụ Thánh Kinh, giảng thuyết, đọc và cầu nguyện với Lời Chúa.

Trong phần thứ ba, Ðức thánh cha nhấn mạnh đến sứ vụ truyền giáo của Giáo hội, loan báo Lời cứu độ của Chúa cho thế giới, Lời Chúa và sự dấn thân của Giáo hội trong giới trẻ: giới trẻ, người di dân, người nghèo, Lời Chúa và văn hóa, Lời Chúa và việc đối thoại liên tôn.

Ðặc biệt, theo ghi nhận của hãng thông tấn Pháp AFP, trong tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Lời Chúa, Ðức thánh cha đã lên án việc nhân danh Chúa để xử dụng bạo động. Ngài khẳng định rằng tôn giáo không bao giờ có thể biện minh cho bất khoan nhượng và chiến tranh. Tất cả mọi tôn giáo cần phải khuyến khích việc xử dụng lý trí một cách đúng đắn và thăng tiến những giá trị đạo đức vốn tạo nên cuộc sống chung trong xã hội.

Ðức thánh cha ghi nhận rằng một số cuộc xung đột "có vẽ như diễn ra như những cuộc xung đột giữa các tôn giáo". Nhưng Ðức thánh cha khẳng định: "tôn giáo không bao giờ có thể biện minh cho bất khoan nhượng hay chiến tranh" "Người ta không thể xử dụng bạo động nhân danh Thiên Chúa".

Ðức thánh cha yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị hãy "bảo đảm cho mọi người tự do lương tâm và tôn giáo cũng như tự do có thể công khai làm chứng cho niềm tin của mình".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page