Giáo Phận Quy Nhơn

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


1844: Ðịa Phận Ðông Ðàng Trong (Qui Nhơn) được thiết lập

3-12-1924: được đổi tên thành Ðịa phận Quy Nhơn

24/11/1960: được nâng lên bậc Giáo phận Chính tòa Quy Nhơn

Ðức Giám Mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi

Ðức Giám Mục Phêrô Nguyễn Soạn (hưu dưỡng)

Ðức Giám Mục Giuse Phan Văn Hoa (qua đời)

Ðức Giám Mục Phaolô Huỳnh Ðông Các (qua đời)

Ðức Giám Mục Dominic Hoàng Văn Ðoàn (qua đời)

Ðức Giám Mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi (qua đời)

Ðức Giám Mục Marcel Piquet Lợi (qua đời)

Diện Tích: 16,200 Km2

Số giáo dân: 62,520

Số Giáo Xứ: 37

Số Linh Mục: 67

Số Nữ Tu Sĩ: 335

Số Nam Tu Sĩ: 0

Ðại chủng sinh: 24

Chủng sinh dự bị: 60


 

Lược Sử Giáo Phận Quy Nhơn

Trang WEB Giáo Phận Quy Nhơn

 

Tòa Giám Mục Quy Nhơn

116 Trần Hưng Ðạo, Thành Phố Qui Nhơn

Tel: [84]-(56)-821-737

Fax: [84]-(56)-828-955

E-mail: tgmqnhon@dng.vnn.vn

 

Nhà Thờ Chính Tòa Quy Nhơn (1972)

Nhà Thờ Chính Tòa Quy Nhơn (2007)

122 Trần Hưng Ðạo, Thành Phố Quy Nhơn

Tel: (056)-823-017; (0913) 630-217

E-mail: ntct.qn@dng.vnn.vn

 

Nhà Thờ cũ ÐCV Làng Sông

Trang Web Cựu Chủng Sinh Làng Sông, Quy Nhơn

Làng Sông, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Ðịnh

 

Hạt Bình Ðịnh

Giáo Xứ Chính Tòa Qui Nhơn (1972)

Giáo Xứ Chính Tòa Qui Nhơn (2007)

122 Trần Hưng Ðạo, Thành Phố Qui Nhơn

Tel: (056) 823-017; (0913) 630-217

 

Giáo Xứ Công Chánh

Nhà Thờ Công Chánh, Tuy Phước, Bình Ðịnh

 

Giáo Xứ Ðại Bình

NT. Ðại Bình, Văn Cang, Hoài Ðức, Hoài Nhơn, Bình Ðịnh

Tel: (056) 861-564

 

Giáo Xứ Ðồng Tiến

NT. Ðồng Tiến, 1 Nguyễn Thị Minh Khai, Quy Nhơn

Tel: (056) 826-102

 

Giáo Xứ Ghềnh Ráng

NT. Ghềnh Ráng, đường Tây Sơn, Quy Nhơn

Tel: (056) 846-325

 

Giáo Xứ Gò Thị

NT. Gò Thị, Xuân Phương, Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Ðịnh

(056) 831-341

 

Giáo Xứ Hòa Ninh

NT. Hòa Ninh, 128 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn

Tel: (056) 812-128

 

Giáo Xứ Kiên Ngãi

NT. Kiên Ngãi, Kiên Ngãi, Bình Thành, Tây Sơn, Bình Ðịnh

 

Giáo Xứ Kim Châu

NT. Kim Châu, HT 15, An Nhơn, Bình Ðịnh

Tel: (056) 835-746, (0913) 483-750

 

Giáo Xứ Nam Bình

NT. Nam Bình, Hữu Thành, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Ðịnh

Tel: (056) 831-387, (0913) 410-292

 

Giáo Xứ Ngọc Thạnh

NT. Ngọc Thạnh, P. Trần Quang Diệu, Thành Phố Quy Nhơn

Tel: (056) 841-787

 

Giáo Xứ Phù Cát

NT. Phù Cát, Ngô Mây, Phù Cát, Bình Ðịnh

Tel: (056) 850-481

 

Giáo Xứ Phù Mỹ

NT. Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Ðịnh

Tel: (056) 855-561

 

Giáo Xứ Phú Thạnh

NT. Phú Thạnh, P. Trần Quang Diệu, Quy Nhơn

Tel: (056) 641-351

 

Giáo Xứ Quy Ðức

NT. Quy Ðức, 946 Trần Hưng Ðạo, Quy Nhơn

Tel: (056) 791-063

 

Giáo Xứ Quy Hiệp

NT. Quy Hiệp, 142 Ngô Mây, Thành Phố Quy Nhơn

Tel: (056) 817-510

 

Giáo Xứ Quy Hòa

NT. Quy Hòa, trại phong Quy Hòa, Thành Phố Quy Nhơn

Tel: (056) 646-258

 

Giáo Xứ Sông Cạn

NT. Sông Cạn, Tây Vinh, Tây Sơn, Bình Ðịnh

Tel: (056) 883-350

 

Giáo Xứ Tân Dinh

NT. Tân Dinh, Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Ðịnh

Tel: (056) 633-273

 

Giáo Xứ Trường Cửu

NT. Trung Ái, Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Ðịnh

Tel: (056) 837-031

Giáo họ Trung Ái

Khánh thành nhà thờ Trung Ái

NT. Trung Ái, Bình Ðịnh

 

 

Giáo Xứ Vườn Vông

NT. Vườn Vông, Quảng Nghiệp, Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Ðịnh

 

Giáo Xứ Xuân Quang

NT. Xuân Quang, đường Tây Sơn, Thành Phố Quy Nhơn

Tel: (056) 847-046

 

Giáo Xứ Thánh Stêphanô

Gò Bồi, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Ðịnh

 

Hạt Phú Yên

Trang Web Giáo Hạt Phú Yên

 

Giáo Xứ Ðông Mỹ

NT. Ðông Mỹ, Hòa Vinh, Tuy Hòa, Phú Yên

Tel: (057) 531-357

 

Giáo Xứ Ðồng Tre

NT. Ðồng Tre, Xuân Phước, Ðồng Xuân, Phú Yên

Tel: (057) 664-112

 

Giáo Xứ Hoa Châu

NT. Hoa Châu, Hòa Phú, Tuy Hòa, Phú Yên

Tel: (057) 590-345

 

Giáo Xứ Mằng Lăng

NT. Mằng Lăng, An Thạch, Tuy An, Phú Yên

Tel: (057) 865-501

 

Giáo Xứ Sông Cầu

Vài hàng sơ lược về Giáo Xứ Sông Cầu

NT. Sông Cầu, Sông Cầu, Phú Yên

(057) 875-297

 

Giáo Xứ Tịnh Sơn

NT. Tịnh Sơn, Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên

Tel: (057) 861-568

 

Giáo Xứ Tuy Hòa

Trang Web Giáo Xứ Tuy Hòa

NT. Tuy Hòa, Tuy Hòa, Phú Yên

(057) 824-197; (057) 829-348

 

Giáo Xứ Sơn Nguyên

NT. Sơn Nguyên, Sơn Hòa, Phú Yên

Tel: (057) 864-323

 

Giáo Xứ Ða Lộc

Ða Lộc, Phú Yên

 

Hạt Quảng Ngãi

Giáo Xứ Châu Ổ

NT. Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Tel: (055) 851-554

 

Giáo Xứ Lý Sơn

NT. Lý Sơn, Lý Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi

Tel: (055) 867-307

 

Giáo Xứ Phú Hòa

NT. Phú Hòa, Tịnh Án Tây, Tịnh Sơn, Quảng Ngãi

Tel: (055) 841-337

 

Giáo Xứ Quảng Ngãi

NT. Quảng Ngãi, 109 Ðại Lộ Hùng Vương, Quảng Ngãi

Tel: (055) 823-989; (055) 816-522

 

Giáo Xứ Bầu Gốc

NT. Vĩnh Phú, HT. 06, Mộ Ðức, Quảng Ngãi

Tel: (055) 857-100

 

Giáo Xứ Kỳ Tân

xã Ðức Lợi, Mộ Ðức, Quảng Ngãi

 

Giáo Xứ Châu Me

thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Ðức, Quảng Ngãi

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page