Ðức Cha Phaolô Huỳnh Ðông Các

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Quy Nhơn

 

Khẩu Hiệu : "Hòa Bình Chúa Kitô Trong Vương Quốc Ngài"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

03/05/1923

Sinh

Tại Gò Dài, Gò Thị, Quy Nhơn

17/05/1955

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận Quy Nhơn, Việt Nam

29/07/1974

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Quy Nhơn, Việt Nam

11/08/1974

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Quy Nhơn, Việt Nam

03/06/1999

Hưu dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Quy Nhơn, Việt Nam

03/06/2000

Qua Ðời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Quy Nhơn, Việt Nam

 

 

Tin buồn Ðức Cha Phaolô Huỳnh Ðông Các qua đời

Lễ Ngân Khánh Giám Mục của Ðức Cha Phaolô Huỳnh Ðông Các

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page