Ðức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi

Giám Mục Giáo Phận Quy Nhơn

 

Khẩu Hiệu : "Tình yêu Ðức Kitô thúc bách chúng tôi"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

13/10/1951

Sinh

Tại Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Ðịnh

10/05/1989

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận Quy Nhơn, Việt Nam

31/12/2009

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Quy Nhơn, Việt Nam

04/02/2010

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Quy Nhơn, Việt Nam

30/06/2012

Kế nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Quy Nhơn, Việt Nam

 

ÐTC nhận đơn từ chức của Ðức Giám Mục Qui Nhơn

Bài giảng thánh lễ tạ ơn của Ðức Cha Nguyễn Văn Khôi tại Tuy Hòa

Diễn văn mừng Ðức cha Nguyễn Văn Khôi nhân dịp Lễ Tạ Ơn tại Tuy Hòa

Bài Giảng Thánh Lễ Mở Tay Của Ðức Tân Giám Mục Nguyễn Văn Khôi

Bài giảng của Ðức cha Cosma Hoàng Văn Ðạt trong thánh lễ tấn phong giám mục

Lời chúc mừng của ÐC Chủ tịch HÐGMVN trong thánh lễ tấn phong giám mục

Tường thuật thánh lễ tấn phong Giám Mục Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Phỏng vấn Tân Giám Mục Matthêô Nguyễn văn Khôi giáo phận Quy Nhơn

TGM Qui Nhơn Thông Báo việc bổ nhiệm Tân Giám mục Nguyễn Văn Khôi

ÐTC bổ nhiệm Cha Nguyễn Văn Khôi làm Giám Mục Phó Quy Nhơn

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page