Ðức Cha Ðôminicô Hoàng Văn Ðoàn, OP.

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Quy Nhơn

 

Khẩu Hiệu : "Tôi Sẽ Rao Truyền Danh Chúa Cho Các Anh Em Tôi"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

05/11/1912

Sinh

Tại Thôn Ðông, Việt Nam

24/12/1939

Thụ phong Linh Mục

Linh mục Dòng Ða Minh, Việt Nam

12/03/1950

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Bắc Ninh, Việt Nam

03/09/1950

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Bắc Ninh, Việt Nam

18/01/1963

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Quy Nhơn, Việt Nam

20/05/1974

Qua Ðời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Quy Nhơn, Việt Nam

 

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page