Ðức Cha Giuse Phan Văn Hoa

Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Quy Nhơn

 

Khẩu Hiệu : "Hiền Lành Và Khiêm Nhường Trong Lòng"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

--/--/1922

Sinh

Tại Gò Thị, Qui Nhơn, Việt Nam

--/--/1955

Thụ phong Linh Mục

Linh mục Giáo Phận Qui Nhơn, Việt Nam

30/03/1976

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Qui Nhơn, Việt Nam

30/03/1976

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Qui Nhơn, Việt Nam

06/10/1987

Qua Ðời

Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Quy Nhơn, Việt Nam

 

 

Thư Thông Báo Tấn Phong Giám Mục Phó Giuse Phan Van Hoa

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page