Ðức Cha Phêrô Nguyễn Soạn

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Quy Nhơn

 

Khẩu Hiệu : "Thưa Thầy, Thầy Biết Con Yêu Mến Thầy"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

15/12/1936

Sinh

Tại Gò Thị, Quy Nhơn

21/12/1968

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận Quy Nhơn, Việt Nam

3/06/1999

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Quy Nhơn, Việt Nam

12/08/1999

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Quy Nhơn, Việt Nam

30/06/2012

Hưu dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Quy Nhơn, Việt Nam

 

ÐTC nhận đơn từ chức của Ðức Giám Mục Phú Cường và Qui Nhơn

Bản Tin Tòa Thánh Bổ Nhiệm Giám Mục Qui Nhơn

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page