Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Nêhêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |


- Chương 13 -

 

1 Thuở ấy, người ta đọc sách Môsê cho dân nghe. Trong đó thấy có chép rằng: Người Ammon và người Moab sẽ không được nhập đại hội của Thiên Chúa bao giờ 2 vì chúng đã không đem bánh đem nước ra đón con cái Israel; và nó đã thuê Balaam để rủa độc (Israel), nhưng Thiên Chúa của chúng ta đã đổi lời rủa độc hóa ra chúc lành. 3 Khi họ nghe Luật rồi, họ bài trừ tất cả những gì là ngoại bang khỏi Israel.

 

Sứ vụ thứ hai của Nêhêmya

4 Trước đó, Êlyashib vị tư tế được đặt cai các nhà phòng nơi Nhà Thiên Chúa của chúng ta, ông là bà con gần với Tôbiyah, 5 nên đã dọn cho y một phòng lớn, nơi trước kia người ta trữ đồ cúng, hương, đồ đoàn thuế thập phân về lúa, rượu và dầu, những điều qui định dành cho Lêvit, ca sĩ, giữ cửa; và giáo liễm dành cho các tư tế. 6 Mọi sự ấy (đã xảy ra) trong khi tôi không có ở Yêrusalem, vì năm ba mươi hai, đời Artaxerxes vua Babylon, tôi phải về kinh chầu vua. Sau một thời gian, tôi đã được phép vua, 7 mà trở lại Yêrusalem. Tôi đã hay điều xấu xa Êlyashib đã làm vì Tôbiyah, (tức là) đã dọn một phòng cho y ngay nơi tiền đình Nhà của Thiên Chúa. 8 Tôi lấy làm trái mắt và tôi đã lia ra khỏi phòng tất cả đồ đạc của nhà Tôbiyah. 9 Tôi bảo người ta đem thánh tẩy các phòng, rồi tôi truyền đem về lại đó các đồ đoàn của Nhà Thiên Chúa, đồ cúng và hương.

10 Tôi đã được biết là người ta đã không nộp phần dành cho các Lêvit, và các Lêvit và ca sĩ đảm đang công việc đã trốn đi, ai về ruộng nấy. 11 Tôi đã hạch tội hàng chức trách và nói: "Tại sao Nhà của Thiên Chúa lại bị bỏ bê?" Và tôi đã thâu họp lại (các Lêvit) và đặt họ vào địa vị của họ. 12 Toàn thể Yuđa đã đem nộp thuế thập phân về lúa, rượu, dầu vào các kho lẫm. 13 Tôi truyền cho tư tế Shêlêmyah, Sađok viên ký lục, và Pơđayah thuộc hàng Lêvit coi các kho lẫm; và để giúp tay họ thì có Khanan, con của Zakhur, con của Mattanyah, vì họ có tiếng là thanh liêm; việc của họ là lo phân phát cho anh em họ. 14 Vì sự này, xin nhớ đến tôi, lạy Thiên Chúa của tôi, xin đừng xóa bỏ các việc đức nghĩa tôi đã làm vì Nhà của Thiên Chúa tôi thờ và các giới điều của Người.

15 Thời ấy, tôi thấy ở Yuđa có những người đạp bồn nho ngày Hưu lễ, đi lấy những đãy lúa và chở lên mình lừa, và cả rượu, nho, vả, đủ thứ gồng gánh và đem vào Yêrusalem ngày Hưu lễ: và tôi đã cảnh cáo họ không được bán hàng. 16 Và ngay ở Yêrusalem, có những người Tyrô cư trú ở đó thường đem lại cá và mọi thứ hàng hóa mà bán ch con cái Yuđa ngày Hưu lễ. 17 Tôi đã hạch tội hàng thân hào Yuđa, và tôi bảo họ: "Làm sao lại có điều xấu xa các ông làm đó, mà vi phạm ngày Hưu lễ? 18 Há tổ tiên các lông lại đã không làm thế đó? và Thiên Chúa của chúng ta đã giáng xuống trên chúng ta tất cả cái họa này, và trên thành này. Và các ông, các ông lại gai tăng thánh nộ trên Israel, là đi vi phạm Hưu lễ!" 19 Khi bóng đã ngả trên các cổng Yêrusalem, trước Hưu lễ, tôi bảo người ta phải đóng cánh cổng lại và không được mở cho đến sau Hưu lễ. Và tôi đặt ít đinh tráng của tôi bên các cổng để không cho người ta gồng gánh vào, trong ngày Hưu lễ. 20 Và một vài lần những thương gia và quân buôn bán đủ thứ hóa vật ngủ đêm bên ngoài Yêrusalem. 21 Nên tôi đã cảnh cáo họ và bảo họ: "Tại sao các ngươi ngủ đêm trước tường thành? Các ngươi còn tái phạm, thì ta sẽ tra tay trên các ngươi!" Từ ngày ấy, họ đã không đến vào Hưu lễ nữa. 22 Và tôi đã bảo các Lêvit phải thanh tẩy mình và đi canh cổng, để thánh hóa ngày Hưu lễ. Cả vì điều này nữa, lạy Thien Chúa tôi thờ, xin nhớ đến tôi, xin thương xót tôi chiếu theo nhân nghĩa bao la của Người!

23 Cũng vào thời ấy, tôi thấy có những người Dothái đã cưới vợ là người Asđôđ, Ammon, Moab, 24 và các con cái họ quá nửa chỉ biết nói tiếng Asđôđ, hay tiếng dân nọ dân kia, mà lại không biết nói tiếng Dothái.

25 Tôi hạch tội họ và chúc dữ cho họ; tôi đánh đòn ít người trong họ, giựt tóc họ, và nhân danh Thiên Chúa cảnh cáo họ: "Các ông sẽ không còn gả con gái các ông cho con trai chúng, hay cưới con gái chúng cho con trai các ông, và cho chúnh các ông. 26 Há lại không hải vì thế mà Salômon vua Israel đã mắc tội sao? Trong lắm dân, không có ai sánh được với ông; ông lại được Thiên Chúa của ông yêu mến và ThiênChúa cho ông làm vua trên toàn thể Israel; thế mà những người vợ ngoại đã dụ dỗ ông phạm tội được! 27 Phải chăng, người ta phải nghe biết là cả các ông nữa cũng làm sự dữ lớn lao này là đã bội phản với Thiên Chúa của chúng ta mà đi cưới vợ ngoại?"

28 Một người con của Yôyađô, con của thượng tế Êlyashib, là rể của Samballat tên Khơrôni. Tôi đã đuổi hắn xa tôi. 29 Xin nhớ đến họ, lạy Thiên Chúa của tôi, vì những hoen ố họ đã làm cho chức tư tế và giao ước với hàng tư tế và Lêvit.

30 Tôi khử trừ khỏi giữa bất cứ những gì là dị chủng, và thiết lập giới điều cho tư tế và Lêvit, mỗi người trong công vụ của mình, 31 cũng như về việc cung cấp củi vào các thời nhất định, và về của đầu mùa.

Xin nhớ đến tôi, lạy Thiên Chúa tôi thờ, cho tôi được phúc.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page