Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Nêhêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |


- Chương 08 -

 

1 Thì toàn dân tụ họp cả lại như một người, nơi sân rộng (công trường) trước Cổng Nước. Họ yêu cầu Ezra, viên ký lục đem lại sách Luật Môsê, (luật) Yavê đã truyền dạy cho Israel. 2 Tư tế Ezra đem Luật đến trước đại hội (gồm có) đàn ông và cả đàn bà, cùng tất cả những ai đã khôn lớn có thể nghe hiểu được - ngày mồng một tháng bảy. 3 Và ông đã đọc sách nơi sân rộng trước Cổng Nước, từ sáng cho đến trưa, trước mặt đàn ông, đàn bà và những kẻ khôn lớn. Toàn dân lắng tai (nghe) sách Luật.

4 Ezra viên ký lục, đứng trên cái bục bằng gỗ người ta đã dựng nhân dịp này. Và đứng bên ông, bên hữu thì có Matiyah, Shêma, Anayah, Uriya, Khilqiyah, Maasêyah; và bên tả có: Pơđayah, Mishael, Maikiyah, Khashum, Khashbađđanah, Zakaryah, Mơshullam. 5 Ezra giở sách trước mắt toàn dân - vì ông ở bên trên, đối với toàn dân - Khi ông giở sách, toàn dân đứng dậy. 6 Ezra chúc tụng Yavê Thiên Chúa lớn lao, và toàn dân giang tay lên đáp lại: "Amen, Amen!" đoạn khấu đầu thờ lạy, mặt sát đất. 7 Yôsua, Bani, Shêrêbyah, Yamin, Aqqub, Shabtai, Hôđiyah, Maasêyah, Qơlita, Azaryah, Yôzabađ, Khanan, Pơlayah (tức là) những Lêvit giải thích Luật cho dân, trong khi dân ở yên tại chỗ. 8 Ông đọc, trong sách Luật của Thiên Chúa, (vừa đọc vừa) cắt nghĩa để hội ý: (nhờ vậy) người ta hiểu được bài đọc.

9 Nêhêmya, tức là quan trấn và tư tế Ezra, viên ký lục và các Lêvit giải thích cho dân chúng, nói với toàn dân: "Hôm nay à ngày thánh dâng Yavê Thiên Chúa của các người; các người đừng ưu phiền khóc lóc!" Vì chưng toàn dân đã khóc lên khi nghe các lời Lề luật. 10 Ông bảo họ: "Hãy đi ăn uống cao lương mỹ vị và gửi phần cho những ai không dọn sẵn, bởi vì hôm nay là ngày thánh dâng Chúa chúng ta. Ðừng có âu sầu, vì niềm hoan vui nơi Yavê là đồn lũy của các ngươi". 11 Và các Lêvit lo phủ dụ toàn dân mà rằng: "Nín đi! vì hôm nay là ngày thánh, các người đừng âu sầu!" 12 Bấy giờ toàn dân đi ăn uống và gửi phần, và tưng bừng liên hoan vì họ đã hiểu các lời lẽ người ta thông tri cho họ.

13 Ngày mồng hai, các trưởng tộc của toàn dân, các tư tế và Lêvit hội lại bên Ezra, viên ký lục, để chăm chú học các lời Lề luật. 14 Họ gặp thấy viết trong Lề luật Yavê đã truyền dạy ngang qua Môsê là: "Con cái Israel sẽ ở lều, trong Ðại Lễ tháng bảy". 15 Chúng sẽ công bố và rao truyền trong tất cả các thành của chúng và ở Yêrusalem, mà rằng: "Các ngươi hãy lên núi mà đem nhánh lá ô-liu, ô-liu dại, sim, chà là, cây cối sum sê, về làm lều, như đã viết". 16 Vậy dân đã đi ra am2 đem về cùng dựng lều mỗi người trên mái nhà, nơi sân nhà họ, và sân Nhà của Thiên Chúa, nơi sân rộng Cổng Nước, và sân rộng Cổng Ephraim. 17 Toàn thể đại hội - những người từ chốn đày ải đã hồi hương - đã dựng lều và ở trong lều. Từ những ngày của Yôsua con của Nun cho đến ngày hôm ấy con cái Israel đã không làm thế: Và người ta rất đỗi vui mừng.

18 Người ta đọc sách Luật của Thiên Chúa, mỗi ngày, từ ngày đầu đến ngày cuối. Người ta đã mừng Lễ bảy ngày, và ngày thứ tám, thì chiếu theo lệ, có lễ bế mạc.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page