Kinh Thánh Cựu Ước

Ðaniel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 13 -

 

Truyện Bà Susanna

 

1 Có một người kia ở tại Babylon, tên là Yôakim. 2 Ông lấy vợ tên là Susanna, con gái ông Helkya, xinh đẹp tuyệt trần và biết kính sợ Chúa. 3 Cha mẹ là những người đức nghĩa, nên đã dạy dỗ con rập theo Lề luật Môsê. 4 Vả Yôakim là người rất giàu có. Ông có sát cận nhà một thửa vườn. Những người Dothái thường hay lui tới nhà ông, vì ông là người có thế giá hơn hết mọi người. 5 Người ta đã bổ nhiệm hai kỳ mục chọn trong dân làm thẩm phán năm ấy. Về họ, Ðức Chúa đã phán: "Từ Babylon, sự vô đạo đã phát xuất do bởi hàng kỳ mục, những kẻ làm thẩm phán và dường thể như cai trị dân". 6 Họ thường lai vãng nhà Yôakim. Và mọi người có tranh tụng thì đến với họ. 7 Xảy ra là trưa đến dân chúng rút ra về, thì Susanna vào đi dạo trong vườn của chồng nàng. 8 Hai kỳ lão ngày ngày thấy nàng vào vườn dạo. Và về nàng, chúng đã để mình chiều theo dâm dục. 9 Chúng ra tà vạy để mất lương tri. Chúng quay mắt đi để khỏi nhìn lên Trời và chẳng nhớ cân nhắc thị phi. 10 Cả hai đều phải lòng nàng mê mết. Nhưng chúng không dàm nói cho nhau biết vết thương lòng của chúng. 11 Vì chúng hổ ngươi, dám đâu nói ra lòng dâm dục của chúng làm chúng muốn được tư thông với nàng. 12 Ngày ngày chúng hăm hở rình sao cho được thấy nàng. 13 Chúng nói với nhau: "Thôi ta về nhà! Ðến giờ ăn trưa rồi!" Và chúng chia tay nhau đi ra. 14 Nhưng ngay đó chúng đã lui lại và không hẹn mà hò, chúng đã cùng đến một chỗ. Hỏi nhau, chúng mới vỡ lẽ mà thú thực tình dục của chúng. Và bấy giờ chúng định với nhau: Lúc nào chúng sẽ có thể gặp nàng một mình. 15 Xảy ra là trong khi chúng rình chờ ngày tốt, dịp may, thì Susanna vào vườn như ngày qua, ngày kia, với hai đứa tớ gái mà thôi. Và vì trời nóng bức, nàng muốn tắm trong vườn. 16 Trong vườn chẳng có ai cả, ngoài hai kỳ mục núp đó mà rình xem nàng. 17 Nàng bảo hai đứa tớ gái: "Ðem lại cho ta dầu thơm và bò hòn xát mình, rồi đóng cửa vườn lại để ta tắm". 18 Chúng đã làm như nàng bảo, và đóng cửa vườn. Ðoạn chúng đi ra theo cửa hậu, để đem vào những vật chúng được lịnh đi lấy. Chúng không biết là các kỳ mục kia đã núp bên trong.

19 Các đứa tớ gái vừa ra, thì hai kỳ mục chồm dậy và chạy ùa đến với nàng. 20 Chúng nói: "Này: Cửa vườn đã đóng. Không ai trông thấy chúng mình. Chúng tôi đây mê mết vì nàng. Hãy vui lòng nghe theo chúng tôi, mà thuộc về chúng tôi đi! 21 Bằng không chúng tôi sẽ làm chứng có hại cho nàng: Là có một thằng trai đã ở với nàng. Và chính vì thế, nàng đã bảo các tớ gái lui ra để nàng lại". 22 Susanna thở dài và nói: "Ðàng nào cũng kẹt! Vì nếu làm thế, thì tôi phải chết! Mà không làm thế, thì cũng không thoát khỏi tay các ông. 23 Nhưng thà đừng làm mà sa tay các ông, còn hơn là phạm tội trước mặt Chúa". 24 Susanna mới kêu lên lớn tiếng. Hai kỳ mục kia cũng kêu lên át nàng đi. 25 Và một trong hai người chạy đi mở cửa vườn. 26 Người nhà vừa nghe tiếng kêu trong vườn, thì nhảy xô vào phía cửa hậu để xem sự gì xảy ra cho nàng. 27 Khi các kỳ mục đã phân phô lời lẽ của họ, thì các tôi tớ rất lấy làm xấu hổ, vì chưa hề nghe nói Susanna như thế bao giờ.

28 Và xảy ra là hôm sau, khi dân chúng đã tụ họp ở nhà Yôakim, chồng nàng, thì hai kỳ mục kia đến, đầy những ý định tội ác báo hại Susanna, quyết làm cho nàng bị xử tử. 29 Trước mặt dân, chúng nói: Hãy sai người đi điệu Susanna, con của Helkya, tức là vợ của Yôakim". Và người ta đã sai người đi. 30 Nàng đến với cha mẹ, con cái và mọi người thân thích. 31 Susanna rất là duyên dáng và nhan sắc xinh đẹp. 32 Các tên phi pháp ấy truyền lật khăn núp của nàng đi vì nàng có choàng khăn, để được no thỏa sắc đẹp của nàng. 33 Kẻ thân người dưng, ai ai thấy nàng đều phải rớm nước mắt. 34 Hai kỳ mục đứng dậy giữa đám dân, đặt tay trên đầu nàng. 35 Còn nàng vừa khóc ngó lên trời, lòng những trông cậy vào Chúa. 36 Các kỳ lão nói: "Trong khi chỉ có một mình chúng tôi đi dạo trong vườn, thì thị này đi vào với hai đồng nữ. Nó đóng cửa vườn lại và cho các đồng nữ lui ra. 37 Một chàng trai đã núp sẵn đó, bấy giờ đã đến với nó và nằm với nó. 38 Chúng tôi đang ở góc vườn bên kia thấy điều vô luân, thì đã chạy lại nơi chúng. 39 Và đã thấy chúng giao hợp với nhau. Thằng đó, chúng tôi đã không thể chụp chúng được, vì nó mạnh hơn chúng tôi. Nên nó đã mở cửa mà lao mình được. 40 Còn thị này, chúng tôi chụp được, và hỏi: Thằng trai kia là ai? 41 Nó đã không muốn nói cho chúng tôi biết. Về những điều này chúng tôi xin làm chứng".

Và cộng đoàn đã tin chúng, như những kỳ mục của dân và như những vị thẩm phán. Và người ta đã lên án tử cho nàng. 42 Bấy giờ Susanna kêu lên lớn tiếng và nói: "Lạy Thiên Chúa hằng có, Ðấng thấu biết những điều kín ẩn và am tường mọi sự trước sự xảy ra. 43 Người biết là họ đã làm chứng dối hại tôi. Và nay tôi phải chết dẫu đã chẳng làm một điều nào trong các điều chúng có ác ý vu cho tôi". 44 Và Chúa đã nghe tiếng nàng. 45 Trong lúc nàng bị điệu đi tử hình, Thiên Chúa đã giác tỉnh thần khí linh thánh của một đồng tử còn trẻ tên là Ðaniel. 46 Trẻ ấy kêu lên lớn tiếng: "Tôi sạch tay trong việc đổ máu người này". 47 Toàn dân quay nhìn trẻ ấy và nói: "Thế nghĩa là gì, lời em vừa nói?" 48 Trẻ ấy đứng giữa họ và nói: "Các ngươi điên đến thế sao, hỡi con cái Israel? Không xét xử, cũng chẳng tìm rõ manh mối, các ngươi đã kết án một nữ tử Israel! 49 Hãy trở lại tòa án! Quả các lão kia làm chứng gian hại người này!"

50 Toàn dân vội vàng lui lại. Các kỳ mục nói với trẻ ấy: "Lại đây, ngồi giữa chúng tôi, cho chúng tôi biết em nghĩ sao. Vì Thiên Chúa đã cho em tư cách của bậc lão thành rồi". 51 Ðaniel nói với họ: "Hãy tách chúng ra xa nhau. Tôi sẽ xử tội chúng". 52 Người ta tách chúng xa nhau rồi, thì Ðaniel cho gọi lại một người và nói với hắn: "Hỡi tên già đầu trong sự dữ kia, nay tội lỗi ngươi đã phạm trước kia sẽ giáng xuống trên ngươi! 53 Bao lần ngươi đã xử bất công, kết án người vô can, tha bổng kẻ có tội, trong khi Chúa phán: Kẻ vô can, người đức nghĩa, ngươi chớ có giết. 54 Vậy bây giờ, giả như ngươi đã thấy bà kia, thì hãy nói: Ngươi đã thấy họ tâm sự với nhau ở dưới cây nào?" Tên ấy đáp: "Dưới cây trắc". 55 Ðaniel mới bảo: "Ngươi đã dối láo trắng trợn làm mất đầu ngươi, vì kìa thần sứ của Thiên Chúa đã được lịnh chặt ngươi làm hai". 56 Hết phiên tên ấy, (Ðaniel) truyền dẫn tên kia vào, đoạn nói với hắn: "Nòi Canaan, chứ đâu có phải (dòng giống) Yuđa! Sắc đẹp đã mê hoặc ngươi; dâm dục đã làm cho ngươi ra tà vạy. 57 Các ngươi đã xử như thế được với các con cái Israel, và chúng nó vì cả sợ, mà tư tình với các ngươi. Chứ con cái Yuđa chịu đựng sao được thói vô luân của các ngươi! 58 Vậy bây giờ hãy nói cho ta hay: Dưới cây nào, ngươi đã bắt chụp được chúng tâm sự với nhau?" Hắn nói: "Dưới cây dẻ". 59 Ðaniel mới bảo hắn: "Ngươi đã dối láo trắng trợn làm mất đầu ngươi! Vì thần sứ của Thiên Chúa đang chờ sẵn kiếm để xẻ ngươi làm hai, để tru diệt các ngươi đi".

60 Bấy giờ tất cả cộng đoàn kêu lớn tiếng và họ chúc tụng Thiên Chúa, Ðấng cứu thoát những kẻ trông cậy vào Người. 61 Họ đã dấy lên chống lại hai kỳ mục, vì Ðaniel đã bắt được quả tang nơi miệng chúng là chúng đã làm chứng gian. Và người ta đã xử với chúng như chúng đã có ác ý hại người đồng loại, 62 để làm theo luật Môsê. Người ta đã xử tử chúng. Và ngày ấy máu vô tội đã khỏi bị đổ ra. 63 Helkya và vợ ông đã ngợi khen Thiên Chúa về Susanna con gái họ, làm một với Yôakim chồng nàng và tất cả những người thân thích, bởi vì nơi nàng đã không gặp thấy một điều gì là khiếm nhã.

64 Và Ðaniel đã nên lớn lao trước mặt dân từ ngày ấy và suốt mãi về sau.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page