Kinh Thánh Cựu Ước

Ðaniel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 08 -

 

Thị kiến về cừu đực và dê đực

1 Năm thứ ba triều vua Baltasar, một thị kiến đã hiện đến cho tôi, tôi, Ðaniel, sau khi thị kiến đã hiện đến cho tôi ban đầu. 2 Tôi đang mải nhìn vào thị kiến - và xảy ra là trong khi nhìn - thì tôi ở Susa, một thành trì trong hạt Êlam. Trong khi nhìn thị kiến, thì tôi ở trên bờ sông Ulai. 3 Tôi ngước mắt lên nhìn, thì này: Một cừu đực đứng đối diện bờ sông. Nó có 2 sừng, 2 sừng cao, một sừng cao hơn sừng kia; sừng cao hơn ấy lại mọc sau. 4 Tôi thấy cừu đực húc tới phía Tây, phía Bắc và phía Nam. Và không có con vật nào cầm cự được trước mặt nó. Không ai tài nào giựt thoát khỏi tay nó. Nó hoành hành tùy sở thích nó.

5 Phần tôi, tôi đang tìm hiểu, thì này: Một dê đực từ phương mặt trời lặn đi đến, (rảo) khắp mặt đất mà (chân) không đụng đất. Dê đực ấy có một cái sừng lồ lộ giữa 2 mắt. 6 Nó đến tận nơi có cừu đực hai sừng tôi đã thấy đứng đối diện bờ sông. Nó xông tới cừu đực với cả sức hùng hổ của nó. 7 Tôi thấy nó đã tới sát cạnh cừu đực. Nó cáu tiết lên với cừu đực. Ðoạn nó phang cừu đực một cái làm gãy hai sừng. Cừu đực không còn sức cầm cự trước mặt nó; nó tông cho cừu đực lăn chiêng xuống đất mà chà đạp. Không ai tài nào giựt thoát cừu đực khỏi tay nó. 8 Dê đực lớn lên quá đỗi. Nhưng đương sức, thì cái sừng lớn bị gãy. Và 4 sừng lồ lộ mọc lên thay, theo bốn hướng gió trời.

9 Từ một trong các sừng ấy, cái sừng nhỏ nhất, đã ngoi lên một cái sừng nữa. Sừng ấy lớn lên quá mức về phía Nam, về phía Ðông và về phía (đất) diễm lệ. 10 Nó lớn lên thấu tận cơ binh trên trời, và làm cho nhào xuống đất một phần cơ binh và một phần tinh tú. Rồi nó đã chà đạp chúng. 11 Nó đã tự đại lấn át cả Ðấng thống lĩnh cơ binh. Lễ tế hằng ngày dâng kính Người, nó đã phế bỏ; và chốn thánh điện của Người đã bị quẳng xó. 12 Cơ binh bị thí bỏ, làm một với lễ tế hằng ngày, nhân vì tội nghịch. Chân đạo, nó đã quăng xuống đất. Nó đã dám làm và nó đã thành công.

13 Và tôi đã nghe một vị thánh ngỏ lời; và một vị thánh khác nói với vị đã ngỏ lời: "Cho đến bao giờ nữa thị kiến còn kéo dài: Lễ tế hằng ngày, tội nghịch tàn phá, cung thánh bị phó nộp, và cơ binh bị chà đạp?" 14 Và vị ấy nói với vị kia: "Cho đến 2.300 chiều và sáng. Và thánh điện sẽ được phục hồi".

 

Thiên thần Gabriel giải thích thị kiến

15 Và xảy ra là trong khi tôi, Ðaniel, tôi nhìn thị kiến và tìm hiểu, thì này: Có như hình dáng một người đàn ông đứng trước mặt tôi. 16 Và tôi nghe có tiếng người giữa (sông) Ulai; tiếng ấy gọi lớn và nói: "Gabriel, hãy cho người này hiểu thị kiến!" 17 Và ngài đã đến bên cạnh chỗ tôi đứng. Thấy ngài đến nơi, tôi thất kinh mà vật mình sấp mặt xuống. Ngài đã nói với tôi: "Hỡi con người, hãy hiểu là thị kiến đem về thời cùng tận", 18 Ngài đang ngỏ lời với tôi, thì tôi ngất lịm đi, mặt sát đất. Ngài đụng đến tôi và đặt tôi đứng lên tại chỗ. 19 Rồi ngài nói: "Này ta thông tri cho ngươi điều sẽ xảy ra vào lúc cuối thời nghĩa nộ. Quả thế kỳ hạn sẽ có cùng. 20 Cừu đực ngươi sẽ thấy có hai sừng: Ðó là các vua Mêđi và Batư. 21 Dê đực lông lá là vua xứ Yavan. Sừng lớn giữa 2 mắt, tức là vua đầu hết. 22 Nó bị gãy, thì có 4 sừng đứng thay thế nó: Ðó là bốn vương quốc từ giữa nước ấy đứng lên; nhưng không có sức mạnh của nó.

"23 Vào lúc triều đại của chúng mạt vận,

khi mà lũ ngụy nghịch vun đã đầy lường,

thì một vua mặt lì đứng dậy, và kẻ tinh thông giảo kế.

24 Sức mạnh của nó nên hùng hậu, --

nhưng không phải bởi sức mạnh của nó.

Nó sẽ lộng hành làm những điều quái đản.

Và nó làm, là nó thành công.

Nó sẽ làm bại hoại những đám người hùng hậu và dân chư thánh.

25 Vì nó xảo trí, mưu gian nơi tay nó sẽ thành công.

Nó sẽ tự cao tự đại trong lòng.

Trong bất ngờ, nó sẽ làm cho lắm người bại hoại.

Nó sẽ dấy lên chống lại Ðấng thống lãnh các thống lãnh.

Nó sẽ bị bẻ gãy, nhưng không do tay phàm.

26 Thị kiến về chiều về sáng nói đây: Ðó là sự thực!

Phần ngươi, lo giữ kín thị kiến, vì còn chầy ngày (mới tỏ)".

27 Tôi, Ðaniel, tôi thật chết giấc, ốm liệt nhiều ngày. Ðoạn tôi lại phục hồi và thi hành công việc của vua. Tôi những bồi hồi về thị kiến ấy và tôi vẫn không hiểu.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page